BÍ MẬT NGUỒN GỐC DÂN BA TỈNH

QUẢNG B̀NH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN

                                                                 bài của An Phong Nguyễn Văn Diễn

 

LGT. Chương II mục 9 tác phẩm Khảo luận Văn Chính Sử mang tên “Đường Ta Đi” của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, gốc Chợ Săi Quảng Trị. Trong mục này ông có bàn tới một vấn đề quan trọng liên quan tới nguồn gốc dân Quảng Trị và ông đặt tên là “Nghi vấn lịch sử: Lâm Ấp có phải là Chàm không, Nước Việt Thường ở đâu?”. Đây là một tài liệu hấp dẫn và quí giá cho những ai quan tâm đến lịch sử đất Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên và nguồn gốc những người dân sống ở đó.

        Chúng tôi mạnh dạn đưa tài liệu này lên trước dư luận nhất là đối với các Học giả, Sử gia để cùng soát xét lại “Nghi vấn lịch sử” mà ông cho rằng các sử gia Việt Nam xưa và nay đă lầm lẫn.

 

 

II/9 .- NGHI VẤN LỊCH SỬ : LÂM ẤP CÓ PHẢI LÀ CHÀM KHÔNG. NƯỚC VIỆT THƯỜNG Ở ĐÂU ?

 

       Nhân khi nói tới các nước Bách Việt ở phía Bắc thoát ly từ quốc gia Văn Lang, xưng độc lập, rồi dần dần bị Hoa tộc xâm chiếm, chúng tôi xin mời quư độc giả trở lại thăm nước Việt Thường. Nước Việt Thường được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử Việt cũng như Trung Hoa và gây nhiều tranh luận về vị trí của nước này. Chẳng những thế, từ nước này mà phát sinh ra nhiều nghi vấn lịch sử rất quan trọng khác trong giai đoạn 1.000 năm lệ thuộc Trung Hoa.

        Chúng tôi xin tŕnh trước công luận một số tài liệu liên quan đến vấn đề này.

 

 

   - LÂM ẤP CÓ PHẢI LÀ CHIÊM THÀNH KHÔNG?

   - NƯỚC VIỆT THƯỜNG Ở ĐÂU?

   - NGUỒN GỐC 3 LÀNG LONG HƯNG, ĐẠI NẠI  Ở    

         QUẢNG TRỊ VÀ MỘ TRẠCH Ở THỪA THIÊN? 

   - CHUYỆN CHÙA PHẬT LỒI Ở LÀNG NHAN BIỀU, QUẢNG TRỊ

   - NGÔN NGỮ VÀ VĂN NGHỆ VIỆT THƯỜNG

    

II/9A .-  SỬ TẦU – SỬ VIỆT

      

        Sử gia Việt Nam khi viết sử Việt từ giai đoạn lệ thuộc Trung Hoa trở về trước thường truy cứu từ sử Trung Hoa. Sử gia Trung Hoa khi ghi chép các chuyện ở biên ngoại, họ thường dựa theo báo cáo của bọn quan lại trấn nhậm. Bọn này đa số là bọn có tội bị đày, tham nhũng, gian ác… nói chung là bọn sâu dân mọt nước.  Làm th́ lếu, báo cáo th́ hay, miễn sao có lợi cho họ… Do vậy, lịch sử Việt Nam trong thời kỳ Trung Hoa đô hộ trở về trước không khỏi bị tŕnh bày sai lạc. Điển h́nh là “giặc” Lâm Ấp mà bọn quan lại đô hộ Tầu này gán cho người Chàm để chạy tội.

       Mặt khác, nguồn gốc quốc gia Việt Thường của người Lâm Ấp cũng nằm trong chủ trương bôi xóa dấu ấn Bách Việt nhằm mục đích đồng hóa “Man di” và chia rẽ hai dân tộc Việt Lạc và Việt Thường.

       Tuy nhiên, người Trung Hoa khi chép sử các nước Việt phương Nam đă vô t́nh để lộ ra nhiều sơ hở khiến chúng ta có thể suy ra những sự thực khi t́m về nguồn gốc của người Lâm Ấp. Sau đây là những sự kiện rất lư thú và quan trọng mà chúng tôi xin đề nghị các sử gia Việt Nam ngày nay xét lại.

 

II/9B .- LÂM ẤP LIÊN MINH LẠC VIỆT NỔI DẬY     

              ĐÁNH ĐUỔI ĐÔ HỘ TRUNG HOA

       Sử gia Phạm Cao Dương trong sách Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, từ trang 114 đến trang 122 đă dẫn rất nhiều sách sử Trung Hoa để tŕnh bày tiểu mục “Người Lâm Ấp quấy phá Giao châu” chúng tôi xin trưng dẫn những đoạn như sau (Những đoạn có danh mục A, B, C… chữ nghiêng là phần trích dẫn):

A.        “Lâm Ấp: Quốc giới của Việt Thường thời xưa, đời Tần là huyện Lâm Ấp thuộc Tượng Quận … tr.117…

       Đời nhà Tần, Tầu chỉ mới chiếm được vài nước Bách Việt ở sát bờ sông Dương Tử (Trường Giang) mà nước Việt Thường là một. Họ đổi tên nước Việt Thường thành huyện Lâm Ấp. Vậy Lâm Ấp có thể là tên một địa danh quan trọng của nước Việt Thường và nằm trong nhóm nước bị nhà Tần chiếm rồi gom lại thành một quận gọi là Tượng Quận. Tượng Quân không nằm ở Việt Nam mà nằm bên Tầu, sát với bờ Nam sông Dương Tử.

       Câu B và C dưới đây do chúng tôi ngắt ra khỏi câu A:     

B.         “… đời Hán đổi làm huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam.” tr. 117

C.        ”Trung tâm của nước này theo các nhà khảo cứu hiện đại là các vùng kế cận thành phố Huế ngày nay” tr.116,      

       Huyện Lâm Ấp thuộc Tượng Quận ở bên Tầu thời Nhà Tần và huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam ở vùng Quảng B́nh, Quảng Trị và Thừa Thiên thời lệ thuộc nhà Hán là hai địa bàn khác nhau, cách nhau nhiều ngàn cây số; c̣n thời gian của hai giai đoạn này cách nhau chừng 260 năm. (Kể từ năm 221 tr.CN, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư đem nửa triệu quân xâm lăng các nước Việt phương Nam đến năm 43 sau CN, Mă Viện thôn tính nước ta vào thời Hai Bà Trưng).      

       Sử gia Phạm Cao Dương và nhiều sử gia khác nghĩ rằng Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên là quốc giới của nước Việt Thường, có nghĩa nước Việt Nam xưa có tên là Việt Thường. Cách suy nghĩ này không đúng v́ lẫn lộn hai địa danh cùng mang tên Lâm Ấp và Việt Thường vừa ở bên Tầu vừa ở bên ta, do vậy gây nhiều sai lầm khác rất quan trọng, chúng tôi sẽ bàn tới ở tiểu mục nước Việt Thường ở đâu?

D.        Trong “Bulletin des Amis du Vieux Huế” (Đô Thành Hoài Cổ), Học giả Đào Duy Anh viết bài “Les colonnes de bronze du Mă Viện”xác định rằng trụ đồng Mă Viện ở núi Đồng Trụ cũng gọi là núi Lam Thành thuộc tỉnh Nghệ An. Ông nói rằng sách Ngô Lục và sách Tùy Thư đều chép như thế,

E.         “… dẹp xong tàn quân của tướng Đô Dương ở huyện Cư Phong, quận Cửu Chân, Mă Viện kéo quân vào Nhật Nam, tiến sát vùng biên giới th́ dân Chàm đem vàng bạc dâng cống chúc mừng. Mă Viện liền tâu xin phong cho dân Chàm ở đất Tượng Lâm.(Nguồn gốc Mă Lai Của Dân Tộc Việt Nam, B́nh Nguyên Lộc)

F.         Sử gia Phạm Văn Sơn trong Việt sử Tân Biên (tr.198) chép theo sách Lĩnh Ngoại: Cột đồng Mă Viện ở Lâm Ấp (Chiêm Thành). Ông chép thêm: Khâm Định Việt Sử Tiền Biên, Nghệ An Thi Tập, Vân Đài Loại Ngữ… cũng nói Đồng Trụ ở Lâm Ấp… tại Nghệ An huyện Hưng Nguyên có một ḥn núi gọi là Đồng Trụ ăn vào giữa làng Phú Điền và Nghĩa Liệt. Núi này ở đồng bằng đột khởi lên một ngọn cao chạy thẳng xuống Lam Giang…

G.        “Sự xuất hiện của người Chàm đă được sử Trung Hoa nói tới trong một biến cố xảy ra ở huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam trong thời Đông Hán, đời Ḥa Đế niên hiệu Vĩnh Nguyên thứ 14, tức năm 102 sau TL. Năm đó hơn 3000 người ở huyện này đă nổi lên cướp phá, đốt các dinh thự… Để đề pḥng những cuộc biến loạn mới, nhà Hán đặt chức Tướng Binh Trưởng Sử ở huyện này” Tr.114.

       Đất Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên tên cổ là Địa Lư Châu, Ma Linh Châu va` Bố Chiùnh Châu là đất hoang “khỉ ho c̣ gáy, cho ăn đá gà ăn muối…” Tuy nhiên, t́m hiểu việc làm của Mă Viện trong cuộc xâm lược đất Lĩnh Nam th́ chúng tôi thấy rất rơ:

       Sau khi Mă Viện diệt nhà Trưng và chiếm cứ toàn bộ đất Lĩnh Nam và miền Bắc Việt Nam, y kéo quân vào vùng biên giới quận Nhật Nam. Người Lâm Ấp rất lo sợ, họ đem vàng bạc, châu báu “dâng cống” cho Mă Viện và xin quy phục. Mă Viên bèn xin Hán triều đặt tên vùng đất người Lâm Ấp đang cư trú ở vùng Địa Lư, Ma Linh và Bố Chiùnh là huyện Tượng Lâm, bổ nhiệm huyện lệnh Tầu lo việc cai trị và đặt huyện này dưới quyền thống trị của Thái thú quận Nhật Nam. Cái khéo của Mă Viện là kết hợp đất Tượng Quận và huyện Lâm Ấp ở bên Tầụu thành huyện Tượng Lâm cho người Lâm Ấp ở bên Việt (Hầu hết các Sử gia Việt đều tưởng rằng: địa danh Tượng Quận ở phía Nam sông Dương Tử là tên cũ của địa danh Tượng Lâm và cho rằng Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên là đất Tượng Quận).

       Chẳng những thế, y cướp đoạt hàng ngàn trống đồng và các dụng cụ bằng đồng dùng trong việc thờ cúng của dân Việt đúc thành một trụ đồng rất lớn và trồng giữa ranh giới Nghệ An và Quảng B́nh để phân biệt đất Lâm Ấp và đất Lạc Việt dù rằng Tượng Lâm cũng là một huyện trực thuộc quận Nhật Nam.

       Mă Viện biết rất rơ đám dân hối lộ vàng bạc cho y là con cháu người Lâm Ấp (Bách Việt) ở Tượng Quận (bên Tầu) nên y đặt tên huyện Tượng Lâm và phong đất này cho họ. Tuy nhiên y vẫn cứ gọi họ là Chàm và trồng trụ đồng giữa biên giới hai tỉnh Nghệ An và Quảng B́nh, tại sao? – Rơ ràng y muốn dấu tung tích của đám dân này để chia rẽ hai đồng chủng Việt Lạc và Việât Thường. 

       Kể từ đoạn nầy, chúng tôi chỉ nói về người Lâm Ấp ở địa bàn Tượng Lâm và xin quư độc giả tạm quên địa bàn “huyện Lâm Ấp và Tượng Quận bên Tầu”. Khi minh định Lâm Ấp không phải là Chàm, chúng tôi sẽ dùng lại huyện Lâm Ấp này.

       Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là một trong 9 quận Việt cổ đang bị Tầu đô hộ. Ba ngàn dân huyện Tượng Lâm nổi dậy tấn công huyện lỵ, đốt phá các dinh thự... Vậy đây không phải là Chàm xâm lăng “nước ta” mà là dân Lâm Ấp ở huyện Tượng Lâm nổi dậy chống lại quan quân đô hộ. Rơ ràng bọn quan lại đô hộ Tàu đă vu cáo cho Chàm để chạy tội tham ô, gian ác, hiếp đáp dân lành đến độ dân chúng huyện Tượng Lâm đă nổi lên “làm loạn”!

H.        “Năm 137, Hậu Hán Thư lại ghi rằng người Man ở cơi xa thuộc huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam là bọn Khu Liên đem vài ngàn người đánh huyện Tượng Lâm, đốt thành quách, công sở, giết người Trưởng lại. Thứ sử Giao Châu là Phàn Diễn đem hơn một vạn quân thuộc hai quận Giao Chỉ và Cửơu Chân đến cứu, nhưng quân lính sợ phải đi xa đă quay lại đánh phá phủ lỵ . Phàn Diễn tuy dẹp được bọn quân sĩ làm phản nhưng thế lực quân Man mỗi ngày một mạnh” (Tr.114)

       Lại dân Man (Lâm Ấp) nổi dậy dưới sự lănh đạo của một người (tộc trưởng?) tên là Khu Liên. Họ đốt phá thành quách, công sở và giết Trưởng lại Tầu chứ không cướp bóc của dân Việt. Hơn một vạn quân Giao Chỉ và Cửu Chân được điều động tới dẹp loạn. Một vạn quân này hẳn là người Lạc Việt mới hợp tác với quân Lâm Ấp đánh lại bọn quan lại Trung Hoa. Sau vụ này, huyện lỵ Tượng Lâm vẫn c̣n nằm trong tay nghĩa quân Tượng Lâm.

I.          “Năm sau (năm 138), Thị Ngự Sữ Giả Xương sang công cán ở quận Nhật Nam đă cùng với các châu quận hợp sức đánh Khu Liên nhưng đánh không lại, lại bị bọn Khu Liên phản công và bao vây hơn một năm khiến quân Hán lâm vào t́nh trạng thiếu lương ăn và vua Hán lo ngại triệu tập các Công khanh … Sau nhiều cuộc nghị luận sôi nổi, cựu thứ sử Tinh Châu là Chúc Lương và Trương Kiều, người đă dẹp giặc Ích Châu đă được triều đ́nh bổ làm thái thú Cửu Chân và thứ sử Giao Châu (phủ đô hộ đóng ở Giao Chỉ). nhờ khéo phủ dụ, hai viên quan mới này đă ổn định được t́nh thế.” Tr.115

        Rơ ràng, vị anh hùng tên là Khu Kiên lănh đạo cuộc khởi nghĩa của dân Tượng Lâm nổi lên lật đổ chính quyền đô hộ Trung Hoa chứ không có Chiêm Thành nào ở đây cả… Các Thứ sử và Thái thú ở hai quận cực nam Giao Châu Đô hộ phủ này hễ có biến là báo cáo về Tầu rằng, giặc Chàm tấn công “nước ta” để chạy tội tham ô, bạo ngược khiến  dân Việt v́ căm hờn mà nổi dậy.

        Vậy Lâm Ấp là ai mà các sử gia Việt đều theo Tầu mà gọi là Chàm? Và mĩa mai thay, các sử gia của ta cũng bắt chước Tầu gọi rằng: “ giặc Chàm đánh nước ta!”

J.          “Năm 144 hơn một ngàn người ở quận Nhật Nam lại nổi dậy đốt phá các huyện ấp. Họ liên kết cả với người Cửu Chân. Thứ sử Giao Châu là Hạ Phương dùng ân nghĩa chiêu dụ. Quân giặc đều ra hàng cả”. Tr.115

K.        “Năm 160, khi nhân dân huyện Cư Phong dưới sự lănh đạo của Chu Đạt chống lại sự tham bạo của viên huyện lệnh, “quân Man” (Lâm Ấp) đă tiếp tay. Số người làm loạn lên tới bốn, năm ngàn. Họ tấn công vào quận Cửu Chân. Thái thú Nghê Thức ra đánh bị tử trận… Nhà Hán sai Đô úy quận Cửu Chân là Ngụy Lăng đi đánh, phá tan được. Nhưng tướng giặc vẫn c̣n chiếm đóng Nhật Nam, thế lực ngày một cường thịnh. Nhà Hán lại phải sai Hạ Phương sang chiêu dụ. Nhờ uy tín có sẵn, Hạ Phương đă khiến được 20.000 quân giặc đầu hàng” Tr.115

       Lại có 2 cuộc nổi dậy của nô lệ Việt, lần trước năm 144 có hơn 1000 người; lần sau, năm 160, đông hơn, có đến 5000 người. Chẳng những vậy, lại có thêm quân Lâm Ấp liên minh tiếp trợ. Dân Việt nổi dậy dưới sự lănh đạo của anh hùng Chu Đạt tấn công quận Cửu Chân và giết được thái thú Nghê Thức. Tuy nhiên, h́nh như nghĩa quân không chiếm được quận lỵ Cửu Chân. Do vậy họ tiến vào Nhật Nam và phối hợp với nghĩa quân ở đây tấn công giải phóng quận Nhật Nam. Từ đó, phong trào dân chúng nổi dậy bùng lên mănh liệt và trở thành một cuộc Khởi nghĩa thật sự. Nghĩa quân chiếm được quận Nhật Nam và các huyện của quận này trong một thời gian dài.

Nhà Hán sai tướng Ngụy Lăng điều quân từ Cửu Chân vào Nhật Nam đánh dẹp cuộc nổi dậy có quy mô lớn của Chu Đạt, nhưng quân Ngụy Lăng đă bị thất bại, có thể y đă bị giết chết. Sau đó, nhà Hán phải sai thứ sử Giao Châu là Hạ Phương đem đại quân từ Giao Chỉ đến đàn áp. Chắc chắn cuộc đàn áp rất tàn khốc, đến độ các đạo Nghĩa quân đang chiếm giữ quận Nhật Nam và các huyện của quận này đă phải đầu hàng. Tổng số Nghĩa quân đầu hàng lên tới 20.000 người. Như thế có nghĩa là dân Việt huyện Cư Phong ở Cửu Chân và quận Nhật Nam cùng nổi dậy dưới sự lănh đạo của anh hùng Chu Đạt rất đông. Có lẽ sau khi Chu Đạt bị tử trận (?) th́ Nghĩa quân mới đầu hàng. Nếu số Nghĩa quân đầu hàng lên tới 20.000 th́ số bị Nghĩa quân bị tàn sát không dưới 10.000.

L.         “Theo các tài liệu của người Tàu, niên đại chính thức của sự thành lập vương quốc của người Chàm là năm 192. Năm đó con của viên công tào bản xứ tên là Khu Liên, đă lợi dụng t́nh trạng suy yếu của nhà Hán, giết viên huyện lệnh huyện Tượng Lâm và xưng làm vua. Khu Liên cũng là tên của nhóm người nổi loạn năm 137. Vương quốc này được người Trung Hoa gọi là Lâm Ấp là do sự gọi tắt của Tượng Lâm Ấp có nghĩa là kinh đô hay đúng hơn là lỵ sở của Tượng Lâm (có nghĩa là rừng voi). Trung tâm của nước này theo các nhà khảo cứu hiện đại là các vùng kế cận thành phố Huế ngày nay”. Tr.116

       Năm 192, sau hơn 320 năm định cư ở huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam, người Lâm Ấp đứng lên lâỉp quốc. Họ xưng quốc hiệu là ǵ th́ không ai biết, chúng tôi tạm gọi là (Tân) Việt Thường. Tuy nhiên các sử gia Tầu th́ cứ gọi là nước Lâm Ấp, là Chàm. Rơ ràng người Tầu chỉ muốn coi Lâm Ấp là Chàm và dứt khoát dập tắt việc quay trở lại ḍng giống Việt Thường cổ! Không muốn người Lạc Việt liên kết với đồng chủng Việt Thường vốn rất quật cường dù chỉ là con cháu một nhóm dân chạy loạn.

M.        “Năm 433, tiến hơn một bước nữa, Phạm Dương Mại (vua nước Lâm Ấp) sai sứ sang cống nhà Tống, xin quản lănh Giao Châu nhưng không được vua nhà Tống chấp nhận”.  Tr.120

N.        “Phạm Dương Mại do đó tiếp tục cướp phá Giao Châu khiến năm 446 nhà Tống phải cử Đàn Ḥa Chi và Tông Xác đem quân đi đánh… quân Chàm đại bại. Chỉ Phạm Dương Mại và các con chạy thoát được thân…” Tr.120

        Tới giai đoạn này, nước Lâm Ấp đă đủ mạnh, đă có nhiều liên hệ mật thiết với nhân dân các quận Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ… đă tự thấy có đủ tầm vóc nói chuyện với nhà Tống để “xin quản lănh Giao Châu” (lời chép của sử gia Trung Hoa với tư thế nước lớn). Chúng tôi nghĩ đấy là cuộc vận động của vua Lâm Ấp đ̣i nhà Tống phải chấp nhận cho Giao Châu tự trị. Tuy nhiên, nhà Tống không chấp nhận.

       Vua Lâm Ấp Phạm Dương Mại liền tạo sức ép quân sự bằng cách cho quân đội tấn công thẳng vào phủ trị Giao Châu. Mười ba năm sau tức là năm 446 nhà Tống sai tướng Đàn Ḥa Chi và Tông Xác đem đại binh giải cứu Giao Chỉ, ngoài đánh vào, trong đánh ra khiến quân Lâm Ấp đại bại. Vua Phạm Dương Mại và con trai thoát được nhưng quân đội Lâm Ấp th́ bị tàn sát toàn bộ, vô cùng khủng khiếp. Nước Lâm Ấp từ đó suy yếu hẳn. Cuộc chiến này giằng co suốt 13 năm, chắc chắn vô cùng cam go khiến Lâm Ấp kiệt quệ và đi đến chỗ đại bại.

       Chúng tôi đă dẫn chứng những tài liệu của sử gia Phạm Cao Dương và một số học giả khác ghi lại từ các sách sử Trung Hoa nói về các cuộc chiến tranh giữa Trung Hoa và Lâm Ấp đồng thời chỉ ra những phần quan trọng để xác minh rằng Lâm Ấp không phải là Chàm (Chiêm Thành), mà là một ḍng dân rất gần với Việt tộc. Họ thường xuyên liên minh với dân Việt Lạc đánh đuổi xâm lược Trung Hoa. Cho đến năm 192 là năm người Lâm Ấp ở huyện Tượng Lâm chính thức lập quốc. Các cuộc liên minh nổi dậy giữa Việt tộc với Lâm Ấp như trên c̣n kéo dài liên tục vào những năm tiếp theo: 220, 230, 248, 353, 399, 413, 415, 420, 424, 431, 433, 446, 448, 627… 808

       Trong suốt thời gian kể trên người Lâm Ấp liên tục liên minh với dân Việt đánh phá các phủ huyện đô hộ Tàu ở các quận Nhật Nam, Cửu Chân có khi tràn tới quận Giao Chỉ… Dù ghi như trên, thỉnh thoảng sử gia Phạm Cao Dương vẫn theo sát sách sử Trung Hoa, cứ gọi Lâm Ấp là Chàm.

        Chúng tôi xin mời quư độc giả xem qua Việt Sử Toàn Thư của Sử gia Phạm Văn Sơn trước:

O.        “… Trung quốc lại trở về cái cảnh tam phân ngũ liệt gần giống như thời Đông Chu … các ngai vàng luôn luôn thay đổi. Do vị trí của nó, Giao châu thuộc về Nam Tống … Năm 448 Lâm Ấp nhân cơ hội (Trung Hoa nội loạn) cử Sứ sang điều đ́nh với Tống triều xin lănh đất Giao châu, nhưng đề nghị của họ không được chấp thuận”. Trang 131

P.         “Trái lại năm 468 tháng ba, mùa hạ, triều Tống cử Đàn Ḥa Chi sang làm thứ sử Giao châu và đánh Lâm Ấp. Vua Lâm Ấp sợ xin trả lại những người Nhật Nam bị Lâm Ấp bắt trước đây và nộp vàng để tạ tội”.tr.131

Q.        Đoạn sau đây khá dài, xin tóm tắt: Mặc dù Lâm Ấp nộp vàng xin tạ tội nhưng đại quân Đàn Ḥa Chi vẫn tấn công, tàn sát dân Lâm Ấp cực kỳ dă man. Vua Phạm Dương Mại phải dẫn vợ con chạy trốn. Quân Tống tha hồ vơ vét vàng bạc.Tr.131

R.         “Sử không ghi rơ ràng sau cuộc thắng trận này nhà Tống có lập nền đô hộ ở Lâm Ấp không, có lẽ họ đă cho Lâm Ấp đầu hàng và hàng năm nộp cống.”Tr.131

       Việt Sử Tân Biên cũng của Sử gia Phạm Văn Sơn (gồm 7 cuốn với khoảng 4000 trang) ghi thêm:

S.         “Người ta nghi rằng khai sinh ra nước Lâm Ấp là bọn giặc bể ḍng giống Mă Lai đă xâm nhập vào đất Trung Việt truớc kỷ nguyên có kinh thành là Khu Túc ở Huế bây giờ…”Tr. 215/Q.I.

T.         “Họ (Lâm Ấp) hợp giống với Cao Miên và giống Chiêm Thành trong khi một chi phái của họ hợp với giống Mông Cổ và dân tộc Việt Nam” Cũng trang 215/QI.

       Sử gia Phạm Văn Sơn viết “người ta nghi” tức là các sử gia không biết đích xác Lâm Ấp là ai, họ ngờ rằng Lâm Ấp là giặc bể từ Mă Lai đến. Nhưng họ quên rằng, nhiều năm trước, khi Tần Thủy Hoàng xua quân tấn công các nước Việt phương Nam và tàn sát dân Việt vô cùng dữ dội. Nhiều ḍng Bách Việt trong đó có dân Ấp Lâm của nước Việt Thường đă dùng thuyền chạy về phương Nam tị nạn. Cũng do vậy, cái tên nước Việt Thường, quốc giới của Việt Thường, Tượng Quận… dính vào ba tỉnh miền Trung này. Và, thêm một minh xác rất quan trọng: Hai tên hai châu Ô, Châu Ríù của Chiêm Thành hoàn toàn chưa xuất hiện trong giai đoạn 1000 năm lệ thuộc này.

       Chúng tôi nghĩ rằng, tại ba tỉnh B́nh, Trị, Thiên này trước và trong thời gian người Lâm Ấp lập quốc đă có một số bộ lạc Chàm sống rải rác ở đó. Tuy nhiên người Chàm không đủ mạnh để chống lại sự cai trị của người Lâm Ấp. Cũng v́ thế mà giới quan lại và sử gia Trung Hoa cứ nhất định đồng hóa Lâm Ấp (Bách Việt) với Chàm theo chủ trương chia rẽ hai ḍng Việt Lạc và Việt Thường.

        Tại sao có sự giống Mông Cổ ở đây? Điều này không lạ, theo Tiến sĩ J.Y. Chu trên Tạp chí khoa học The Nation Academy Of Science - USA ngày 29/7/1990 th́ người Hiện đại đầu tiên xuất hiện từ đông Phi Châu cách đây vào khoảng 150.000 năm. Từ đây họ dần dần di cư ra khắp thế giới. Có nhóm tiến về phía đông qua Ấn Độ, tới bán đảo Trung Ấn rồi tách ra làm hai: Một tiến lên phía đông bắc băng qua bắc Việt Nam, Trung Hoa, Mông Cổ, đông Tây Bá lợi Á rồi băng qua eo biển Bering mà vào Châu Mỹ. Hai đi xuống phía nam, băng qua Thái Lan, Mă Lai rồi ra các quần đảo. Trong nhóm lên phía tây bắc chắc chắn có tổ tiên Miêu tức Viêm và nhiều tổ tiên của các chủng khác như Tây Tạng, Mông Cổ… Vậy Việt Thường có lai hay trông giông giống Mông Cổ cũng không lạ vậy.

       Từ các đoạn trích dẫn ghi trên chúng tôi có suy luận như sau: 

        Chúng ta đă biết lịch sử giữa Chiêm Thành và Đại Việt kể từ năm 981 (thời nhà Tiền Lê), đến các nhà Lư, Trần và các họ về sau cho tới Chúa Nguyễn là những cuộc chiến tranh tàn khốc và hận thù triền miên cho đến khi Chiêm Thành bị Việt tộc nuốt trọn. Trong khi đó giữa Lâm Ấp và Việt tộc, các quận Nhật Nam, Cửu Chân luôn luôn kết hợp ngoài đánh vào, trong nổi dậy, cùng tấn công kẻ xâm lược Trung hoa rất nhịp nhàng trong suốt 700 năm gần như không ngưng nghỉ.

        Nếu Lâm Ấp là Chiêm Thành với mảnh đất chỉ bằng vài tỉnh nhỏ (B́nh, Trị, Thiên), chắc chắn họ không dám xin “lănh” Giao châu vốn là thủ phủ 9 quận Việt tộc đang bị Tầu đô hộ. Chín quận này đất rộng người đông gấp 20 lần Lâm Ấp.

        Nói cách khác, Lâm Ấp kiên tŕ, tích cực, liên tục hợp tác với Việt tộc tấn công các phủ trị đô hộ Trung Hoa đến độ bị họ đàn áp đến độ suy kiệt và đi vào diệt vong là do họ chung ḍng Bách Việt với Việt tộc, hai dân tộc cùng mang nổi căm thù đô hộ Trung Hoa cực kỳ sâu nặng. Chúng tôi tin rằng, vua quan Lâm Ấp đă có quyết định khôn ngoan khi vừa giúp giải phóng đồng chủng 8 quận, vừa thâu hồi lại quê hương Việt Thường của họ.

       Một điều rất rơ ràng là trong khi nước Lâm Ấp với kinh đô đặt tại Khu Túc trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên hiện nay đang gây sóng gió liên tục với quan quân đô hộ Trung Hoa, th́ Chiêm Thành đă lập quốc rất lâu trước đó với kinh đô Chiêm Bà (Quảng Ngăi) sau đó dời về Đồ Bàn (Quảng Nam). Chứng tỏ Lâm Ấp là Việt Thường - Chiêm Thành là Chàm, hai dân tộc này hoàn toàn khác nhau.

II/9C .- ĐOẠN SỬ BI ĐÁT CUỐI CÙNG CỦA

          NGƯỜI VIỆT THƯỜNG NƯỚC LÂM ẤP

      Sách Cương Mục Tiền Biên chép: “Khoảng giữa niên hiệu Trinh Quan (627-649) nhà Đường, vua Lâm Ấp là Đầu Lê chết, con là Trấn Long bị giết, người trong nước lập con bà cô của Đầu Lê là Gia Cát Địa lên làm vua. Gia Cát Địa đổi quốc hiệu là Hoàn Vương và thường cho quân sang xâm lấn An Nam. Hoàn Vương do đó bị quan đô hộ An Nam là Trương Chu đánh phá phải bỏ Lâm Ấp dời đến đất Chiêm, gọi là nước Chiêm Thành… Bấy giờ thành Phật Thệ ở Phủ Thừa Thiên, Thành Chà Bàn ở tỉnh B́nh Định đều là di tích cố đô của Chiêm Thành thời đó.

        Sách Việt Sử Toàn Thư th́ chép: Chư Cát Địa đổi quốc hiệu ra Hoàn Vương quốc nhưng nước này vẫn quen thói quấy nhiểu Giao Châu. Đă có phen họ chiếm được châu Hoan, châu Ái (tức là hai tỉnh Thanh, Nghệ của ta) – Hai thế kỷ sau vào năm Mậu Tư (808), Đô hộ Trương Chu lại đem quân đánh Hoàn Vương quốc rất tai hại khiến họ phải lui xuống phía Nam (hai vùng Nam, Ngăi bây giờ). Lại một lần nữa, quốc hiệu Lâm Ấp đổi ra Chiêm Thành cho tới ngày nay.      

       Cách hành văn của 2 đoạn sử trên, cùng tŕnh bày giai đoạn cuối cùng của lịch sử nước Lâm Ấp nhưng có nhiều điểm không giống nhau (thời gian và danh xưng thành Phật Thệ…). Chúng tôi xin thử  b́nh giải:

        Thời vua Trinh Quan nhà Đường (627 - 649), nước Lâm Ấp, vua Đầu Lê chết, thái tử là Trấn Long vừa lên ngôi th́ bị giết, triều đ́nh tôùn Gia Cát Địa là con bà cô của vua Đầu Lê lên ngôi. Gia Cát Địa đổi quốc hiệu là Hoàn Vương, kinh đô Khu Túc th́ đổi tên là Phật Thệ và tiếp tục đường lối của tổ tiên, tiến hành những cuộc liên minh quân sự với Lạc Việt đánh đuổi quân cướp nước ra khỏi bờ cơi. Trong gần 200 năm (từ khoảng 627 – 808) họ tổ chức nhiều cuộc nổi dậy có lúc  họ chiếm được Cửu Chân và Nhật Nam. Năm 808, triều đ́nh Trung Hoa sai tướng Đô hộ Trương Chu đem đại binh tiêu diệt Hoàn Vương quốc (Lâm Ấp).

       Lần thứ hai từ sau ngày gạt lệ rời bỏ quê hương Việt Thường bên hồ Phiên Dương năm 221 Tr. CN ; con cháu Việt Thường năm 808 sau CN , kẻ ra đi, người ở lại và hàng vạn người nằm xuống, dưới những nấm mộ tập thể, chôn vùi đây đó trong vùng Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên.

        Nước Lâm Ấp hoàn toàn bị tiêu diệt. Khi quân Trương Chu rút đi th́ nước Chiêm Thành đă lập quốc từ lâu với kinh đô Đồ Bàn (Quảng Nam) liền vượt đèo Hải Vân tiến ra chiếm đất Tượng Lâm (B́nh, Trị, Thiên). Người Việt Thường, Lâm Ấp một số lánh nạn lên vùng núi hay ra bờ gần biển, một số khác chạy ra Nghệ An, Thanh Hóa sống chung với dân Lạc Việt, một số ở lại trở thành nô lệ Chiêm Thành…

        Từ đầu thế kỷ thứ 9, lịch sử nước ta không c̣n nhắc đến tên huyện Tượng Lâm hoặc nước Lâm Ấp nữa. Vùng đất này có tên mới: Châu Ô, Châu Rí (Lư) do Chiêm Thành đặt. Cũng từ năm ấy, sử Việt chép rất kỷ các giai đoạn “chiến tranh và ḥa b́nh” giữa Đại Việt và Chiêm Thành.

        Năm 1304, đời nhà Trần, khi vua Chiêm Chế Mân, dâng hai châu Ô, Lư để xin cưới Công chúa Huyền Trân th́ con cháu Việt Thường ở lại với Đại Việt trong khi dân Chiêm Thành rút về phía nam đèo Hải Vân.

       Năm 1697, phần đất cuối cùng của người Chàm bị chúa Nguyễn Phúc Chu nuốt trọn và nước Chiêm Thành hoàn toàn bị xóa tên.      

                                                                                              

II/9D .- VỊ TRÍ NƯỚC VIỆT THƯỜNG CỔ

        Cho đến hôm nay, vị trí nước Việt Thường trên các tài liệu lịch sử Việt Nam vẫn c̣n là một nghi vấn.

1.         Một số sử gia cho rằng Việt Thường là tên nước Việt Nam cổ, tức là toàn miền Bắc Việt Nam ra tới Đèo Ngang.

2.         Ông L.Wie1ger, nhà Trung Hoa học th́ rời vị trí Việt Thường xa hơn nữa. Ông cho Việt Thường là Cao Mên (Trích dẫn từ VSTB tr. 38).

3.         Sử gia Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược lại nói nước Việt Thường ở phía Nam Giao Chỉ. (Trích dẫn từ VSTB tr. 38)

4.         Sử gia Lê Văn Ḥe trong Việt Sử cho rằng nước Việt Thường ở vào vị trí 3 tỉnh Quảng B́nh, Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay. (Trích dẫn từ VSTB tr. 38)

5.         Ông Lê Chí Thiệp nói rằng, xem bản đồ Trung Hoa thế kỷ 20 Tr. CN c̣n chia ra nhiều bộ lạc tŕnh độ khác nhau th́ không thể tin được Sứ giả Việt Thường vượt đường bộ từ Bắc Việt, hoặc theo hải đạo đến được thành B́nh Dương là kinh đô của vua Nghiêu tận tỉnh Sơn Tây, phía Bắc sông Hoàng Hà và dưới đời Chu lại đến thành Tây An ở phía Nam sông Vị, tỉnh Thiểm Tây bấy giờ. Theo lẽ đương nhiên, chỉ có gần gũi nhau, chịu ảnh hưởng của nhau mới có sự giao dịch với nhau. Tóm lại, Việt Thường tất không xa Hán tộc, có lẽ ở phía Nam sông Dương Tử vùng hồ Phiên Dương và sông Dương Tử. Lư luận này theo ư chúng tôi có ư nghĩa hơn cả. (Trích dẫn từ VSTB tr. 38)

6.         Ở trang 39 VSTB ghi “Kinh Thư chép đất Dương có nhiều giống chim lạ, đất Kinh có nhiều rùa lớn th́ Việt Thường ở vào khu hồ Phiên Dương và hồ Đôỉng Đ́nh, như vậy ta càng thấy sự đối hợp với việc cống chim Trĩ và Rùa lớn.

7.         Theo Sử Kư Tư Mă Thiên, vùng hồ Phiên Dương có đất Việt Thường, vua Sở Hùng Cừ (887 Tr. CN) phong cho con út là Chấp Tỳ  làm vua ở đấy. Việt Thường, Việt Chương có lẽ là hai tên dùng lẫn cho nhau (như Cao Mên, Cao man; Lào, lèo…). Ông Lê Chí Thiệp định vị trí Việt Thường ở ngay chỗ thành Nam Xương…”

      

       Chúng tôi rất tán đồng ư kiến của ông Lê Chí Thiệp. Nước Việt Thường cổ chỉ có thể ở vùng gần hai hồ Động Đ́nh và Phiên Dương. Nhưng lư do tại sao vùng B́nh, Trị, Thiên lại có tên là Việt Thường th́ chúng tôi có câu trả lời như sau:

 

 

      

        Năm 221 tr. CN, Tần Thủy Hoàng xua quân xâm lăng các nước Việt phương Nam. Nước Việt Thường bị đánh bại, quư tộc Việt Thường ở “kinh đô Lâm Ấp (?)” bèn đưa ḍng họ và quân đội theo đường biển chạy về phương Nam và đổ bộ lên vùng đất sau này gọi là Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên thuộc nước Âu Lạc của vua Thục An Dương Vương và tị nạn ở đó. Họ thân thương gọi vùng đất mới này là (Tân) Việt Thường, là Lâm Ấp (tổ quốc và kinh đô cũ). Sử  ta về sau lẫn lộn vị trí nước Việt Thường là vậy. Xin nhắc lại vùng Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên là nơi “Khỉ ho c̣ gáy, chó ăn đá gà ăn muối…” là “rú”, tại đây có thể đă có một số bộ lạc Chàm sống rải rác trên các đồng bằng nhỏ hẹp… Những bộ lạc Chàm này lập tức bị người tị nạn Việt Thường khống chế *. Triều đ́nh Chiêm Thành ở bên kia đèo Hải Vân có lẽ đă không quan tâm tới đám dân Chàm không đáng kể này.

* Y hệt thổ dân Đài Loan năm 1949 bị đoàn quân bại trận của tổng thống Tưởng Giới Thạch khống chế ngay khi họ đổ bộ lên đảo này.

       Dân tị nạn Lâm Ấp “vui sống” ở đó, từ cuối thời Âu Lạc của Thục An Dương Vương, qua Nam Việt của nhà Triệu, rồi nhà Hán xâm lăng Nam Việt và đặt phủ trị đô hộ… Cho đến khi Mă Viện diệt Hai Bà Trưng vào năm 43 là 264 năm. Mă Viện đem quân đuổi đánh tàn quân Hai Bà vào tận đất Nhật Nam. Người Lâm Ấp lúc này c̣n quá yếu, một mặt họ không giúp Hai Bà Trưng, một mặt thất hứa với Mă Viện trong việc tấn công mặt hậu Lĩnh Nam. Bây giờ lại hối lộ Mă Viện rất nhiều vàng bạc châu báu để được yên thân. Nhờ vậy, Mă Viện lập huyện Tượng Lâm trực thuộc quận Nhật Nam và cho người Lâm Ấp tiếp tục cư trú ở đó. Như vậy, Lâm Ấp đă tỏ ra rất khôn ngoan. Họ “ừ! è!…” với Mă Viện nhưng nhất định không tiếp tay cho giặc để đánh đồng chủng. Có lẽ họ dư biết dù liên minh với Lĩnh Nam cũng không chống nổi với Mă Viện. Khi biết Hai Bà Trưng đă hoàn toàn thất bại trước Mă Viện th́ họ dâng vàng bạc để được yên thân mài nanh vuốt chờ dịp quật khởi. Quả nhiên, kể từ năm 102* (60 năm sau), khi đă có thực lực, Lâm Ấp tung ra hàng loạt cuộc tấn công vào quân đô hộ Tầu không ngưng nghỉ.

* Triùch: Sử gia Phạm Cao Dương trong sách Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam viết: “sử Trung Hoa nói tới trong một biến cố xảy ra ở huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam trong thời Đông Hán, đời Ḥa Đế niên hiệu Vĩnh Nguyên thứ 14, tức năm 102 sau TL. Năm đó hơn 3000 người ở huyện này đă nổi lên cướp phá, đốt các dinh thự… Để đề pḥng những cuộc biến loạn mới, nhà Hán đặt chức Tướng Binh Trưởng Sử ở huyện này” Tr.114.

        Theo sách Cương Mục, năm 192 tức là 408 năm sau khi dân Lâm Ấp định cư ở Tượng Lâm quận Nhật Nam, con cháu người Việt Thường tị nạn chính thức tái lập quốc gia. Chúng tôi không biết ngoài tên nước Lâm Ấp, Chàm, Chiêm Thành mà sử Tầu thường gọi, họ có quốc hiệu nào khác không. Sau khi lập quốc, họ tiếp tục tổ chức kết hợp với dân Việt ở nhiều địa phương Việt Lạc liên tục tấn công các phủ trị đô hộ Tầu các quận Nhật Nam, Cửu Chân có khi vươn tới quạân Giao Chỉ. Triều đ́nh Trung Hoa phải vô cùng chật vật để bảo vệ quyền đô hộ. Cho đến năm 468 nhà Tống đưa đại binh tấn công nước Lâm Ấp, tàn phá 55 thành khiến nước Lâm Ấp yếu đi.

 

II/9E.- VÀI TÀI LIỆU RIÊNG

II/9E1 .- BÍ MẬT NGÔN NGỮ VIỆT THƯỜNG: 3 LÀNG LONG HƯNG, ĐẠI NẠI & MỘ TRẠCH NÓI TIẾNG G̀?

        Bí mật về ngôn ngữ của dân hai làng Long Hưng và Đại Nại ở Quảng Trị và làng Mộ Trạch ở Thừa Thiên ngày nay nói tiếng Việt với 60-80% đặc âm địa phương, khó nghe đến độ chính dân Quảng Trị với khoảng 20% đặc âm (dân chúng ở vùng quê không học chữ Quốc ngữ) cũng rất cực khổ để hiểu họ muốn nói ǵ. Tỉ dụ: Ló : lúa ; rọn : ruộng ; nác : nước ; su : sâu ; khun : khôn ; ngái : xa : mói : muối ; đùi : cùn ; lọi : găy ; cái chưn : cái chân ; lưa sưa : lưa thưa ; chạc dây : sợi dây ; mụ tra : bà già ; mự : mợ ; cơm siu : cơm thiu ; cái trố-ôt : cái đầu ; lộ mụi : lỗ mũi ; rào : sông ; bọ tui : bố tôi ; bưa : vừa ; bấp bổ : vấp té ; trung nớ : trong đó ; đi ẽ : đi ĩa ; côi : trên ; trộ mưa : trận mưa ; mi đi mô rứa : mầy đi đâu đó ; ốt dột quái : xấu hổ quá ; giăy tọt lên côi nớ : nhảy vọt lên trên đó… Tất cả vần NH biến thành GI như cái nhà : cái già ; con nhện : con giện ; bổng nhưng : bổng giưng ; nhiều : giều ; tuy nhiên : tuy giên ; nhức nhối : giức giối ; nhảy nhót : giảy giót ; nhà nho : già gio ; nhu nhược : giu giược ; nhóm lữa : dóm lựa… 

       Những địa phương ngữ nói trên, chắc chắn có pha trộn ít nhiều với tiếng Chàm khi mà người Lâm Ấp đă từng sống chung với người Chàm cả ngàn năm trong suốt thời kỳ lệ thuộc Trung Hoa.

       Chúng tôi không biết nhiều về ngữ học, cũng xin lạm bàn để phân biệt tiếng Lâm Ấp và tiếng Chàm trên một quy tắc đơn giản như sau: Tiếng nào nghe na ná hoặc có vần như tiếng Việt toàn quốc là tiếng Lâm Ấp đồng chủng Việt tộc, c̣n tiếng nào không giống ai là tiếng Chàm.

       Tỉ dụ 1 : MÓI nghe na ná và cùng vần với MUỐI, GIĂY TỌT cùng vần với NHĂY VỌT… th́ mói, giăy tọt là tiếng của Lâm Ấp đồng chủng Việt tộc.

       Tỉ dụ 2 : RÀO  là sông, cái TRỐT là cái ĐẦU, CÔI là TRÊN… rơ ràng RÀ0, TRỐT, CÔI… không giống ai th́ có thể là tiếng vay mượn của Chiêm Thành.  

       Vậy chúng ta tạm có bản phân tích dưới đây          

1.- Những tiếng nghe na ná hoặc đồng vận như : rọn : ruộng ; nác : nước ; mói : muối ; sưa : thưa ; su : sâu ; chộ nớ : chỗ đó ; tra : già ; lộ mụi : lỗ mũi ; mự : mợ ; trộ mưa : trận mưa ; cơm siu : cơm thiu ;  bấp : vấp ; giều : nhiều ; bọ : bố ; mần chi hỉ : làm ǵ nhỉ ; chưn : chân ; con giện : con nhện ; bưa : vừa ; lấy  dô-ôn : lấy chồng ; hun : hôn ; mạ tui : mẹ tôiù … là tiếng Bách Việt ḍng Việt Thường.

2.- Những tiếng khác vần hoặc không giống ai như: trốt : đầu ; chạc : sợi dây ; lọi : găy ; rào : sông ; tê : kia ; rứa : thế ; răng : sao ; nôốt : thuyền ; nậy : lớn ; cái đọi : cái tô … có thể là tiếng vay mượn của Chàm, Chiêm Thành.

        Xét tổng quát, ngôn ngữ miền bắc và miền nam (kể cả Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên, Khánh Ḥa… vốn là quê hương của Chiêm Thành), khi nói lên, mọi người trên toàn quốc có thể nghe và hiểu nhau dễ dàng mặc dù có một vài đặc âm, đặc ngữ nhưng không đáng kể.

        Riêng ngôn ngữ của vùng Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng B́nh, Nghệ An, Thanh Hóa (nhất là thời gian chữ quốc ngữ chưa thông dụng) th́ hai miền bắc và nam Việt Nam phải cố gắng lắm mới hiểu được. Nếu chẳng may gặp phải dân ở ba làng Long Hưng, Đại Nại và Mộ Trạch (80% đặc âm + đặc ngữ) nói ở trên th́ không thể biết được họ muốn nói ǵ. Y hệt như ta nghe người… Tây Tạng nói chuyện!! Nhất định những đặc âm, đặc ngữ ấy là do các dân tộc ḍng Bách Việt v́ biến động lịch sử mà phải thay đổi nơi cư trú đă xuất hiện trong ḍng Lạc Việt.

       Qua bản phân tích đơn giản nói trên, chúng tôi thấy rơ dân ba làng Long Hưng, Đại Nại và Mộ Trạch đúng là con cháu của ḍng Việt Thường c̣n sót lại. C̣n dân chúng các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng B́nh  cho đến cả Nghệ An, Thanh Hoá rất có thể trong huyết quản có lẫn  ít nhiều  máu Việt Thường.

II/9E2 .- TƯỢNG NGƯỜI ĐẦU CHIM BẰNG ĐỒNG  

                        ĐEN Ở CHÙA PHẬT LỒI

       Khoảng năm 1920 (?), trời làm lụt lớn trên sông Thạch Hăn, Quảng Trị. Nước lụt xoi ṃn bờ cát phía làng Nhan Biều đối diện với tỉnh lỵ. Sau lụt, dân làng phát giác một đầu chim bằng đồng lồi trên bờ cát. Đào lên th́ đó là một tượng người đầu chim bằng đồng đen, nặng khoảng 60 kư. Dân làng Nhan Biều liền xây một ngôi miếu thờ Người Chim gọi là chùa Phật Lồi. Nhiều năm sau, quan sứ Quảng Trị (người Pháp) đem lính đến miếu tịch thu tượng “Người Chim”, nói rằng đem về Pháp nghiên cứu!?

        Ngày tôi c̣n ở Quảng Trị, mạ (mẹ) tôi vốn sinh trưởng ở làng Nhan Biều tả h́nh dáng tượng Người Chim như sau: cổ chim khá cao, mơ chim dài, mạnh khỏe, mồng chim lớn và thẳng đứng. Bên dưới cổ là thân người “trơn tru” không tạc quần áo. Hai chân chim khẳng khiu, giống bàn chân người, đứng trên một cái đế, tất cả bằng đồng đen … Ngày nay nhớ lại, tôi tin chắc rằng đó là biểu tượng “Người Chim” của người Lâm Ấp đem từ đất nước Việt Thường đến đất Quảng Trị cổ hoặc họ đă đúc ở đấy.

       Như chúng tôi đă dẫn chứng, nước Việt Thường cổ ở giữa hồ Phiên Dương và hồ Động Đ́nh. Vùng này có rùa lớn và giống chim Trỉ rất đẹp… Người Việt Thường thờ chim Trĩ làm biểu tượng như người Lạc Việt thờ chim Lạc. Họ đă từng đem rùa lớn có khắc lịch nông nghiệp trên mai rùa tặng vua Nghiêu khoảng năm 2300 Tr. CN. Đến năm 1100 Tr. CN họ lại đem tặng vua nhà Tây Chu một đôi chim Bạch Trĩ để tỏ ḷng “ngưỡng mộ”, th́ chúng ta sẽ không sai khi nghĩ rằng:

        Người Lâm Ấp ở huyện Tượng Lâm đúng là dân nước Việt Thường cổ đă từng di cư đến tị nạn ở đất Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên và tái lập quốc gia Lâm Ấp ở đó.

 

II/9E3 .- DI SẢN VĂN HỌC VIỆT THƯỜNG VẪN  VANG VỌNG

       Từ lâu, một vài nhạc sĩ cho rằng người Chàm xưa mang nổi buồn mất nước nên ca nhạc của họ mang nét  u sầu, ai oán… cũng v́ thế, nhạc cổ miền Trung đặc biệt là hai điệu Nam Ai và Nam B́nh đă bị ảnh hưởng bởi nhạc Chàm. Chúng tôi nghĩ rằng những phán đoán trên có phần nào phiếm diện.

       Từ những minh xác về nguồn gốc người Việt Thường nước Lâm Ấp, chúng tôi có những ư kiến như sau về bộ môn “văn nghệ cổ *” của miền ba tỉnh B́nh, Tri. Thiên, nhất là vùng đất chung quanh Huế (vốn là kinh đô Khi Túc của Lâm Ấp) như sau:

* Chúng tôi gọi chung là văn nghệ cổ, trong đó có âm nhạc, ca dao, tục ngữ, chuyện cổ, vè, ca múa, thổi kèn, đánh đàn, đánh trống, truyền thống lễ nhạc…xuất phát từ ḍng Việt Thường này. Chúng tôi rất mong sẽ có nhiều học giả để tâm nghiên cứu sâu rộng những vấn đề mà tôi đề cập sơ lược hôm nay.   

       Dân Việt Thường từ hồ Phiên Dương (bên Tầu) theo đường thủy chạy về vùng Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên tị nạn, chắc chắn họ đă đem theo truyền thống văn hóa của họ đến vùng đất cư trú mới. Nguồn gốc nước Lâm Ấp, biểu tượng Chim Trĩ, tiếng nói Việt Thường th́ đă được dẫn chứng. Tuy nhiên c̣n nhiều truyền thống đặc thù khác chưa được đề cập tới, trong đó có sinh hoạt văn nghệ của họ. Do vậy, “văn nghệ cổ” miền Trung ngày nay, đặc biệt là Huế (cũng là kinh đô của nước Lâm Ấp, “Tân Việt Thường”), sau đó là Quảng Trị, Quảng B́nh và có thể cả Nghệ An và Thanh Hóa… mang dạng văn nghệ và âm nhạc Việt Thường bởi các lư do sau :

1.- Đất B́nh, Trị, Thiên (huyện Tượng Lâm) vốn là đất cư trú của người Lâm Ấp từ năm 221 tr. CN đến năm 808 sau CN (tồn tại hơn 1000 năm) th́ bị Chiêm Thành chiếm và đổi tên là châu Ô, châu Rí (Xin lưu ư: Dù bị chiếm mất nước, người Lâm Ấp và văn hóa của họ vẫn tồn tại ở đó). Năm 1.304, vua Chiêm Chế Mân dâng hai châu này cho nhà Trần đển xin cưới Công chúa Huyền Trân. Rơ ràng người Chiêm không màng đến một vùng đất vốn không phải là của họ. Tất nhiên họ cũng không thiết tha, khóc thương đến độả phải đặt ra những điệu nhạc ai oán, năo nuột như thế.

2.- Vùng đất phía nam xứ Huế như Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên, Khánh Ḥa… có kinh đô Chàm Đồ Bàn và là địa bàn định cư lâu đời của Chàm, nếu có nhạc ai oán v́ mất nước th́ phải xuất hiện tại vùng này chứ không phải từ Huế trở ra.

3.- Người Việt Thường vốn là một dân tộc có văn hóa cao. Khi phải bỏ nước ra đi v́ giặc ngoại xâm (Tần Thủy Hoàng) tất nhiên nỗi tủi nhục, sầu hận nước mất nhà tan của họ phải vô cùng cay đắng, sâu nặng. Văn nghệ của họ chắc chắn đă bị ảnh hưởng từ các cuộc ra đi tị nạn đó. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng mới lập được quốc gia Lâm Ấp. Rồi nước Lâm Ấp lại cũng bị điêu tàn, bị chiếm đoạt và phải làm nô lệ dân Chiêm Thành…

4.- Việt Thường và Lạc Việt đồng chủng, đồng ngôn ngữ (dù phát âm hơi khác), đă từng chung vai sát cánh chống lại đô hộ Trung Hoa suốt bảy trăm năm… nhất định hai dân tộc này đă có thông gia, có trao đổi văn hóa một cách mật thiết.

        Những điệu Nam Ai, Nam B́nh và nhiều loại văn học khác như văn, thơ, ca dao, chuyện cổ, ca vè… của các vùng liên hệ tất nhiên chịu ảnh hưởng từ văn nghệ Việt Thường. Nếu so nổi buồn Việt Thường với những cung điệu ai oán sầu hận của người Việt tị nạn ở hải ngoại ngày nay với những bản nhạc “Sài G̣n Ơi Vĩnh Biệt”, “Người Di Tản Buồn”, “Khi Xa Sài G̣n”, “Sài G̣n Niềm Nhớ Không Quên”, “Ai Trở Về Xứ Việt”, “Em Nay Ở Phương Nào”… Với hàng vạn bài thơ, truyện, ca dao mới… nói lên niềm chua xót nước mất, nhà tan... Hai nổi đau thương, khắc khoải của hai dân tộc Việt Lạc, Việt Thường trong hai giai đoạn lịch sử cực kỳ đau thương ấy, chắc cũng không khác nhau bao nhiêu…      

        Chúng tôi tin rằng những biệt sắc văn nghệ các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng B́nh kể cả Nghệ An và Thanh Hóa một số lớn là di sản văn hóa Việt Thường chứ không phải là của Chàm như chúng ta vẫn tưởng. 

II/9F .- LỊCH SỬ NƯỚC TA THỜI LỆ THUỘC VÀ

            TIỂU QUỐC LÂM ẤP CẦN TU CHỈNH LẠI

       Tiểu quốc Lâm Ấp, ḍng Việt Thường, đồng chủng Việt tộc hào hùng của ngàn năm trước, hậu duệ của quư ngài c̣n đấy như chúng tôi đă phân tích? Hay đă ḥa tan trong ḍng Đại Việt của các thời đại Ngô, Đinh, Lê, Lư, Trần, Hậu Lê, Nguyễn? Hai vị anh hùng Khu Liên người tái lập quốc gia Lâm Ấp; Chu Đạt, người lănh đạo 30.000 nghĩa quân đánh chiếm hai quận Cửu Chân và Nhật Nam là ai? Và biết bao anh hùng, liệt nữ hai nước Việt Lạc và Việt Thường đă bỏ ḿnh trong suốt 700 năm lịch sử nổi dậy bất thành ấy? Có ai dành cho họ giọt nước mắt, nén hương thương tiếc, đồng thời làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt nhưng vô cùng hào hùng ấy!

       Những người anh hùng ấy chắc chắn phải được vinh danh trong lịch sử Việt tộc.

       Chúng tôi thiết tha kêu gọi các nhà làm sử Việt Nam, các học giả đang nghiên cứu thực hiện bộ sách Giáo khoa Tiểu, Trung và Đại học nên tu chỉnh các đoạn sử này để khỏi phụ ḷng những anh hùng Việt tộc ở hai quận Cửu Chân và Nhật Nam cùng cả một ḍng giống Việt Thường oanh liệt cổ xưa đă hết ḷng với tổ tiên Việt tộc trong nỗi khốn cùng một ngàn năm đô hộ! Điều này rất cấp thiết.

       Chúng tôi đề nghị viết lại các biến chuyển lịch sử Việt Nam nên dựa trên 4 điểm chính sau đây:

 

       1.- VỊ TRÍ NƯỚC VIỆT THƯỜNG Ở PHÍA NAM SÔNG DƯƠNG TỬ GẦN HỒ ĐỘNG Đ̀NH VÀ HỒ PHIÊN DƯƠNG, LÀ MỘT TRONG BA NƯỚC D̉NG BÁCH VIỆT BỊ NHÀ TẦN THÔN TÍNH NĂM 221 TR.CN. NHÀ TẦN ĐỔI THÀNH HUYỆN LÂM ẤP VÀ GỌI VÙNG ĐẤT MỚI CHIẾM LÀ TƯỢNG QUẬN.

        2.- SAU ĐÓ MỘT SỐ DÂN VIỆT THƯỜNG Ở HUYỆN LÂM ẤP, TƯỢNG QUẬN THEO ĐƯỜNG THỦY CHẠY VỀ PHÍA NAM. HỌ ĐỔ BỘ LÊN ĐẤT QUẢNG B̀NH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN VÀ ĐỊNH CƯ Ở ĐÓ. VÙNG NÀY VỐN LÀ ĐẤT HOANG DĂ Ở VỀ PHÍA NAM CỦA QUẬN NHẬT NAM. NĂM 43, NHÀ HÁN SAI MĂ VIỆN XÂM LĂNG LĨNH NAM, MĂ VIỆN LẬP ĐẤT NÀY LÀ HUYỆN TƯỢNG LÂM, ĐẶT HUYỆN LỆNH CAI TRỊ VÀ CHO NGƯỜI LÂM ẤP CƯ TRÚ Ở ĐÓ. NĂM 192, NGƯỜI LÂM ẤP GIẾT HUYỆN LỆNH TẦU MÀ LẬP QUỐC, ĐẶT KINH ĐÔ Ở KHU TÚC GẦN HUẾ .      

       3.- NGƯỜI LÂM ẤP TRƯỚC VÀ SAU KHI LẬP QUỐC (102 Tr.CN – 808 S.CN) NHIỀU LẦN LIÊN MINH VỚI DÂN VIỆT CÁC QUẬN NHẬT NAM, CỬU CHÂN VÀ GIAO CHỈ TẤN CÔNG VÀO THÀNH LŨY ĐÔ HỘ TRUNG HOA NHẰM GIẢI PHÓNG VIỆT TỘC THOÁT KHỎI THẢM TRẠNG LỆ THUỘC TRUNG HOA. NHƯNG TIẾC THAY MỌI CỐ GẮNG ĐỀU KHÔNG THÀNH CÔNG. NƯỚC NÀY ĐĂ BỊ TRUNG HOA TIÊU DIỆT VÀO NĂM VÀ BỊ CHIÊM THÀNH CHIẾM KHOẢNG NĂM 808. NƯỚC LÂM ẤP (ĐẤT TƯỢNG LÂM) BỊ CHIÊM THÀNH ĐỔI THÀNH HAI CHÂU Ô, LƯ…

        4.- DÂN TỘC VIỆT NAM XÁC NHẬN SỰ SAI LẦM KHI GỌI NHÂN DÂN LÂM ẤP LÀ CHÀM, LÀ GIẶC TRONG QUÁ KHỨ. NAY CHÍNH THỨC VINH DANH VÀ TRI ƠN NGƯỜI LÂM ẤP VÀ NƯỚC LÂM ẤP LÀ ĐỒNG CHỦNG BÁCH VIỆT ĐĂ HẾT L̉NG VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG NỔI KHỐN CÙNG 1000 NĂM LỆ THUỘC TRUNG HOA.

 

An Phong Nguyễn Văn Diễn        

[BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 07/26/06