THƯ  VIỆN

T H Ế  H Ọ C

GENERAL REQUIREMENTS

Sách và Tài Liệu Tham Khảo

PHI100. TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG

·.....Đạo Phật và Chính Trị.    Ḥa thượng Sri Dhammananda; B́nh Anson trích dịch

SOC100. NHẬP MÔN XĂ HỘI HỌC

· Bối cảnh xă hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền

· Sự Phân Tầng Xă Hội.   Tiến sĩ Nandasena Ratnapala; Thích Nữ Hằng Liên dịch

· Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa b́nh đẳng.  Tiến sĩ L. P. N. Perera;   Thích nữ Hằng Liên dịch

· Phương pháp đưa đến sự hài ḥa xă hội. Ven. Pyinnyathiha; Mỹ Thanh dịch 

· Sự đối thoại giữa Phật giáo và phúc lợi xă hội Thích Giải Hiền

· Vai tṛ xă hội của Phật giáo Thái Lan.   Dr. Mahesh Kumar Sharan; Thích nữ Vân Liên dịch

· Những Ǵ Đức Phật Dạy và Thế Giới Ngày Nay.     Thích Quảng Bảo

· Phật Giáo và Cuộc Đời. Ḥa thượng Walpola Rahula

· Phật giáo trong đời sống hiện đại. Ḥa Thượng Weragoda Sarada ; Thích Nguyên Tạng dịch

· Phật giáo và các vấn đề thời đại G. P. Malalasekera;  Lệ Tâm dịch

· Phật Giáo và Thời Đại Tân Tiến.     Thích Quảng Bảo

· Đạo Phật trong thế kỷ 20.   Nguyên Tâm và Tâm Đăng dịch

· Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật.  HT.  P.A. Payutto;  Minh Hạnh chuyển ngữ

· Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch 

· Địa vị người phụ nữ trong giáo lư Đức Phật.   (sách)   Thích Nữ Huệ Hướng 

·.....Tính chất ḥa b́nh của Phật giáo. TT. Thích Phước Sơn
...
·.....Bức thông điệp muôn đời.  HT. Piyadassi; Thích Nữ Giới Hương dịch
·.....Tính thích nghi của Phật giáo.    Thích Lệ Thọ
·.....Phật giáo hôm nay và ngày mai.   Nandadeva Wijesekera;   Diệu Hương dịch
·.....Chính trị và tôn giáo.     Thiền Sư Nhất Hạnh.....
·.....Tự Do, B́nh Đẳng, T́nh Huynh Đệ.  Hoà thượng P.A. Payutto;  Mỹ Thanh dịch  
·.....Những Lời Dạy của đức Phật về Hoà B́nh. (sách)    HT. Thích Minh Châu .....
·.....Đạo Phật và con người (sách)   Thích Nguyên Hùng dịch .....
·.....Giới trí thức ngày nay nói ǵ về h́nh ảnh đức Phật   HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
·.....Cội Nguồn Hạnh Phúc.   Nguyên tác đức Dalai Lama;  Bảo Hoàn dịch 
·.....Giao Tiếp với Người.    Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch .....
·.....Cầu Nguyện và Thờ Phụng.     Tiến sĩ G.P. Malalarekera;   Thích Quảng Bảo dịch 

 

 

 

HIS100.

REG100.

ENG100.

ENG101.

COM100.

 

SCI100.

·    Vũ trụ quan Phật giáo.     HT. Thích Thiện Hoa ·.....Phật giáo và khoa học.     Bác sĩ Trần Xuân Ninh
·.....Big Bang và Vũ Trụ Quan Phật Giáo. Thiền Giang
·.....Những đặc tính khoa học trong Phật Giáo.   

       Trần Chung Ngọc
·.....Phật giáo và khuôn mẫu toàn kư trong khoa học.

       Trần Chung Ngọc
·.....Phật giáo và Vũ-trụ-học.    Trần Chung Ngọc
·.....Phật Giáo và cuộc cách mạng khoa học.    

       Trần Chung Ngọc
·.....Câu chuyện "Big bang."      Trần Chung Ngọc
·.....Phật giáo trong thời đại khoa học.    

       Trần Chung Ngọc
·.....Tôn giáo trong thời đại khoa học

       HT. K. Sri Dhammananda;  Diệu Hương dịch
·.....Tôn Giáo và Khoa Học.   

       Bhikkhu P.A. Payutto;     Mỹ Thanh dịch
·.....Con Người và Vũ Trụ.   Trần Chung Ngọc


 

CSC100

PHE100

MED100

GEO200

LIT200

 

PSY200. TÂM LƯ HỌC PHẬT GIÁO

·.....Tâm Lư Học Phật Giáo.     Thích Viên Giác
·.....Chúng Tôi Học Duy Thức (I).   Tâm Minh 
·.....Chúng Tôi Học Duy Thức (II).   Tâm Minh 
·.....Chúng Tôi Học Duy Thức (III).   Tâm Minh 
·.....Thức biến.   HT. Thích Thiện Siêu
·.....Vai Tṛ của Đạo Đức trong Sự Trưởng Thành của Nhân Cách. Lama Anaragika Govinda;  Tổ dịch thuật Trúc Lâm dịch

CÁC TÁC PHẨM KHÁC

 

 [THẾ HỌC] [PHẬT HỌC] [PGHH] [SẤM GIẢNG] [NSLONGHOA]