Đức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

Đức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

Giáo truyền đạo Thích d́u sanh chúng,

Chủ ư chọn người vẹn Tứ ân.

(H́nh Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

Phần I:

HÀNH TRẠNG

 

 

Thiên thứ ba

Giai Đoạn Vắng Mặt

 

Chương XI

Lư Do Thọ Nạn

Sự ra đi của Đức Thầy đă đặt ra nhiều thắc mắc nghi vấn. Thắc mắc là v́ Ngài có sứ mạng cứu trần mà công việc cứu độ chưa hoàn tất, Hội Long Hoa chưa khai, đời Thượng Nguơn chưa lập bảng Phong Thần chưa dựng, như thế chẳng hóa ra những điều hứa hẹn của Ngài lại sai, công việc lập đời lại bỏ dở hay sao?

Nghi vấn là Ngài đă ám thông tâm lư và nhiều lần đă hiển thị cho người đời thấy nhiều trường hợp mầu nhiệm để tăng trưởng đức tin, chẳng lư nào Ngài không biết Cộng sản chủ mưu ám hại Ngài hay sao để phải thọ nạn. Như vậy là Ngài không có tha tâm thông?

Như chúng ta đă thấy, khi đọc Sấm Giảng, Ngài đă tiên đoán được thời cuộc, biết được tâm lư người khi đến thử thách, đoán biết những bài thơ thách họa hay hỏi thiên cơ, mặc dầu c̣n nằm trong túi, Ngài cũng biết được và đáp đúng theo chỗ nghi vấn của người th́ đâu có lẽ Ngài lại không biết Cộng sản mưu hại Ngài?

 

Đă Biết Trước.

Chúng tôi dám quả quyết là Ngài đă biết tại nạn xảy ra và Ngài sẽ vắng mặt một thời gian. Trong Sấm Giảng, Ngài đă có nói trước về sự vắng mặt của Ngài và trong thời gian đó không ai theo hay biết tung tích. Những người gần Ngài thường nghe Ngài nói mà ngay trong Sấm Giảng Ngài cũng từng bộc lộ trong câu:

Rán nghe lời dạy của Thầy,

Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra.

Hay câu:

Tu kíp kíp nếu không quá trễ,

Chừng đối đầu khó kiếm điên Khùng.

Nếu không biết có lúc Ngài phải vắng mặt th́ Ngài dặn ḍ làm chi như Ngài đă thổ lộ trong bốn câu thơ trên đây.

Ngài đă biết âm mưu của Cộng sản định ám hại Ngài. Bằng chứng là hôm Ngài bước chơn xuống ghe ngày 15-4-1947, Ngài tỏ ra áo năo mà than Trời ba tiếng.

Và khi ghe đến làng Tân Phú, trời đă nhá nhem tối. Ngài kêu hỏi một pḥng vệ trong số 4 người theo hầu rằng: Như bây giờ thả anh tại đây, anh có biết đường về Phú Thành không? Người pḥng vệ ấy trả lời biết. Th́ quả nhiên, chính anh pḥng vệ ấy tên là Phan văn Tỷ cũng gọi là Mười Tỷ c̣n sống như đă trở về báo tin trong lúc 3 tên pḥng vệ kia bị VM sát hại ngay khi mật lịnh truyền ra.

Hơn nữa, Ngài cũng đă cho ông Ngô Thành Bá tự Biện đài biết trước rằng Ngài sẽ vắng mặt một thời gian, như ông Ngô Thành Bá đă thuật trong quyển "Dơi Gót Theo Thầy" như sau:

"Đức Thầy dắt tôi xuống suối. Ngồi dưới bóng ṭng mát mẻ, Thầy tṛ ăn bánh uống nước. Đức Thầy nói với tôi: Ngày sau Thầy phải xa cách bổn đạo một thời gian, trong thời gian ấy, tín đồ phải chịu đau khổ và không một ai biết Thầy ở nơi nào". (Đức Thầy c̣n nói nhiều nữa, nhưng tôi không dám thuật lại hết sợ trái ư Ngài v́ Ngài có cấm, xin anh chị miễn lỗi cho) (1).

(1)     Ngô Thành Bá tức Biện đài: Dơi Gót Theo Thầy. Bản 1972, Tr. 29.

 

Lư Do Vắng Mặt.

Như thế là Ngài biết trước âm mưu của Cộng sản, nhưng tại đâu Ngài lại chịu thọ nạn? Theo chúng tôi, Ngài biết thế nào Ngài vắng mặt một thời gian, như vậy Ngài hẳn phải chọn lấy cơ hội nào thuận tiện và có lợi ích cho cơ đạo pháp của Ngài để mà lấy cớ vắng mặt.

Vậy th́ sự vắng mặt của Ngài hẳn có lư do và những lư chánh yếu có thể xin tŕnh bày ra đây.

a)     đợi Thời Cơ. Sở dĩ Ngài phải vắng mắt v́ Ngài đă hiểu thời cơ chưa đến cho Ngài thừa hành sứ mạng thiêng liêng. Muốn đợi thời cơ th́ không chi hơn là Ngài vắng mặt trong một thời gian, như Ngài có lần thổ lộ:

Thôi cũng an ḷng cam số phận,

đợi chờ thời vận sẽ tuông mây.

Ngài đă nhiều lần nhắc nhở phải đợi thời cơ:

        Chớ nóng nảy sân si hư việc,

        Phải đợi thời vua Kiệt hồi qui.

Hoặc giả:

        Ta dừng tay chờ đợi lịnh Thiên,

Hay là:

        Giờ mắc câu thiên lư vị nhiên,

        Nên c̣n đăi thiên oai nấy lịnh.

V́ thời cơ chưa đến nên Ngài khuyên nên ẩn nhẫn:

        đứng nam nhi ẩn nhẫn chờ thời.

Hay là:

        Ngóng trông chờ vận thời đưa đến.

b)     Ǵn Giữ Khí Tiết. Khi mà thời cơ chưa đến, thiên lịnh chưa ban th́ dầu có mặt cũng không làm ǵ được. Không làm ǵ được th́ hóa ra bất tài bất lực, c̣n nếu phải làm ǵ th́ lắm khi khó tṛn danh phận. V́ giai đoạn chưa thuận tiện cho sự hiện diện nên ngài buộc ḷng thừa cơ hội để vắng mặt hầu giữ tṛn khí tiết của bực siêu nhân.

c)     Cơ Thử Thách. Phương chi sự vắng mặt của Ngài c̣n dụng ư thử thách, để xem tín đồ sau một thời gian được giáo hóa, trong lúc Ngài vắng mặt có c̣n phụng hành theo lời chỉ giáo, có c̣n nghiêm thủ giữ luật hay không, như Ngài đă từng cảnh giới:

Nấu lọc rành mới biết vàng thau,

Ai thật tánh ai người giả đạo.

Phải có thử thách mới biết “ai xiêu, ai ngă, ai bền”.

d)   Luyện Tánh Tự Lực. Vả lại sự vắng mặt ấy lại c̣n là cơ hội tập cho tín đồ có tánh tự lực, bỏ tánh ỷ lại. Như đức Lục Tổ có nói: Khi mê th́ Thầy độ, lúc ngộ th́ tṛ tự độ. Ví như việc tập cỡi xe đạp; lúc đầu phải có người vịn th́ chạy không ngă, đến chừng chạy được th́ người vịn phải buông tay ra để cho người tự đạp lấy. Bằng như cứ theo vịn măi th́ người cỡi xe đạp vẫn c̣n giữ măi tánh ỷ lại, không sao can đảm tự ḿnh chạy lấy. Trong kinh Phật cũng có một thí dụ tương tợ. Người tu học cũng như đứa trẻ tập đi. Khi chưa biết đi th́ mẹ gác cây vịn ra để cho con vịn mà lần bước, đến chừng đi vững th́ lấy cây vịn ra để cho con tự đi một ḿnh. Nếu cứ để cây vịn măi th́ đứa con sẽ nhút nhát không dám buông. Như vậy biết chừng nào mới tự đi được.

đ) Tăng ḷng mong cầu. Hơn nữa Ngài có vắng mặt như thế mới khiến cho tín đồ càng đem ḷng thiết tha ngưỡng vọng. Ngài càng vắng mặt lâu chừng nào th́ càng làm cho tín đồ chơn thành càng tăng ḷng trông ngóng. Thời cuộc càng kéo dài, chúng sanh càng đau khổ th́ tín đồ càng trông mong Ngài mau trở lại cứu độ.

e) Tiết Kiệm Xương Máu. đứng về phương diện hoạt động cách mạng chánh trị, đức Thầy luôn luôn pha lộ qua văn thư, lập trường dân tộc của ngài, như đă tuyên bố trên báo Quần Chúng ngày 14-11-1946.

“Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ tŕ chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể ḿnh cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho ṇi giống”.

đứng trên lập trường dân tộc, hẳn phải tranh đấu chống xâm lăng, nhưng trong lúc độc tài Cộng sản cố diệt các phần tử ái quốc chơn chánh để độc chiếm quyền kháng chiến th́ Ngài cũng không thể đi với độc tài Cộng sản giết hại các phần tử ái quốc. Ngài cũng không thể đứng với xâm lăng chống lại độc tài Cộng sản khi  bọn nầy mượn danh nghĩa dân tộc chống xâm lăng.

Hơn nữa Ngài muốn để cho tín đồ được tự do chọn lấy phương thức tranh đấu thế nào vừa bảo tồn được đoàn thể, ít tổn hại về sinh mạng và tài sản mà vẫn giữ tṛn được chánh nghĩa quốc gia. Ngài muốn tiết kiệm xương máu của tín đồ, cho nên Ngài cần phải vắng mặt. Vả lại, địa vị của Ngài là đứng trên thế tục (au dessus de la mêlée) và sứ mạng của Ngài là cứu thế (messie).

Nói tóm lại, Ngài vắng mặt là v́ Ngài đă biết trước:

1/ Thời kỳ chiến tranh c̣n kéo dài.

2/ T́nh trạng nước nhà chưa ngă ngũ.

3/ Máy huyền cơ chưa đến mức.

Nếu Ngài có mặt, chẳng những chưa có thể cải tạo được định luật của thiên cơ mà c̣n làm cho tín đố sanh ḷng ngờ vực khinh thường đâm ra lờn lă mất cả đức tin.

Trái lại Ngài vắng mặt sẽ ǵn được đức tin của tín đồ và làm tăng trưởng ḷng mong cầu. T́nh thế càng làm cho họ đau khổ th́ càng làm cho ḷng mong cầu càng tăng trưởng. Như vậy sự trở về của Ngài mới quan trọng.

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

| CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

 

[TV. PGHH]