Đức Đạt Lai Lạt Ma

sẽ được tặng giải thưởng cao quí nhất của Mỹ


14/09/2006

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hạ viện Mỹ đă thông qua một dự luật để trao tặng cho nhà lănh đạo tinh thần Tây Tạng giải thưởng cao quí nhất của nước Mỹ dành cho một nhân vật dân sự.

Hôm qua, hơn 2/3 số dân biểu đă tán đồng việc trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma Huy Chương Vàng Quốc hội để tán dương công lao của ông đối với việc thăn tiến ḥa đồng tôn giáo, bất bạo động và nhân quyền. Tuần trước, Canada cũng đă dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma quyền công dân danh dự.

Việc này đă bị Trung Quốc chính thức phản đối. Chính phủ ở Bắc Kinh lâu này vẫn nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là kẻ thù của t́nh đoàn kết dân tộc v́ ông đ̣i cho Tây Tạng được quyền tự trị rộng răi hơn.

Trung Quốc nói rằng họ phản đối bất kỳ quốc gia nào dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma một diễn đàn để thực hiện điều mà họ gọi là những hoạt động đ̣i ly khai.

[BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 09/25/06