(Lược dịch và bổ tức thêm từ Les Archipels Hoang-Sa et Truong-Sa Territoire Vietnamien - Ministère Des Affaires Etrangères 1981- CAOM Br 14279).
 


***

1/ Lư-lẽ của nhà cầm-quyền Trung-Quốc nhằm ngụy-biện các việc "khám-phá", "khai-khẩn" và "thâu huê-lợi" của dân-tộc Trung-Hoa tại Hoàng-Sa và Trường-Sa :

Hồ-sơ của bộ Ngoại-Giao Trung-Quốc công-bố ngày 30 tháng 1 năm 1980 viết rằng: "Trung-Hoa là nước đầu tiên đă khám-phá, khai-khẩn, thâu huê-lợi và quản-lư các quần-đảo gọi là Xisha (Tây-Sa) và Nansha (Nam-Sa). Từ ngàn năm nay, những chính-phủ Trung-Hoa liên-tục đă đặt quyền-pháp trên những nơi đây. Dân-tộc Trung-Hoa là người chủ tại hai quần-đảo nầy không thể phản-biện".

Tài liệu chứng-minh là hai tác-phẩm Nan Zhou Yi Wu Zhi (Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn Chấn) và Funanzhuan (Phù-Nam Truyện của Khang Thái từ thời Tam-Quốc (220-265) và một danh-sách 6 tác-phẩm từ đời Tống đến đời Thanh (thế-kỷ 11 đến thế-kỷ thứ 19) là: Mong Liang Lu (Mộng Lương Lục), Qao Yi Zhi Luc (Đảo Di Chí Lược), Dong Xi Yang Kao (Đông Tây Dương Khảo), Shun Feng Xiang Song (Thuận Phong Tương Tống), Zhi Nan Zheng Fa (Chỉ Nam Chinh Pháp), Hai Guo Wen Jian Lu (Hải Quốc Văn Kiến Lục).

Hồ-sơ này xác-nhận rằng những tác-phẩm trên đây « kể lại những cuộc hành-tŕnh của người Hoa đi đến Tây-Sa và Nam-Sa và những hoạt-động sản-xuất mà họ đă thực-hiện từ hơn ngàn năm » và « đă đặt tên lần-lượt cho hai quần đảo nầy với những tên sau đây : Jiurulozhou (Cửu Nhũ Loa Châu), Shitang (Thạnh-Đường), Qianlishitang (Thiên-Lư Thạnh Đường, Wanlishitang (Vạn-Lư Thạnh Đường), Changsha (Trường-Sa) , Qianlichangsha (Thiên-Lư Trường-Sa), Wanlichangsha (Vạn-Lư Trường-Sa) » v.v...

Nhưng thực-tế th́ các bộ sách đă dẫn không phải là « chính sử » của Trung-Quốc và nội-dung trích dẫn không đúng như vậy. Điểm ghi nhận là các bộ « chính sử » của Trung-Quốc th́ không bộ nào viết Tây-Sa và Nam-Sa (hay dưới các tên khác) thuộc về Trung-Quốc. Bộ Nhị Thập Tứ Sử (bộ chính sử được tất cả các triều đại Trung Quốc thừa nhận) tức từ Sử kư ghi chép từ Thượng cổ đến Tần, Hán, cho đến Minh sử; và Thanh sử cảo soạn thời Dân Quốc, ở các mục Địa lư chí đều không đề cập đến các ḥn đảo ở xa hơn đất Nhai Châu, Quỳnh Châu, tức Hải Nam ngày nay (xem Phạm Hoàng Quân, Tây Sa và Nam Sa trong sử liệu Trung Quốc, talawas, 11-12-2007).

Hai tác-phẩm thời Tam-Quốc th́ nội-dung rất mơ-hồ, thiếu chính-xác, không có giá-trị sử-liệu và pháp-lư. Riêng 6 tác-phẩm từ đời Tống đến đời Thanh th́ chỉ nhằm việc ghi-chép địa-lư, lịch-sử, tập-quán? của những xứ khác trong vùng Đông-Nam Châu Á và vùng Nam Châu Á. Có sách viết về hải-tŕnh từ Trung-Quốc đi đến các nước khác. Tuyệt-nhiên không có sách nào ghi lại sự có mặt của người Hoa tại hai quần-đảo nầy cũng như mô-tả về « hoạt-động sản-xuất » tại đó.

Những cái tên ngày xưa, theo Bắc-Kinh, là tên mà các tác-phẩm đó chỉ hai quần-đảo, giả-sử rằng thực-sự đúng là như thế, th́ chúng chỉ là những tên mà người Hoa đă sử-dụng trong quá-khứ để mô-tả địa-lư các nước ngoài hay là những hải-tŕnh ở trên Biển-Đông, những cái tên của các địa-phương nầy không hề có giá-trị pháp-lư để chứng-minh rằng các quần-đảo đó thuộc Trung-Quốc.

Riêng về việc « khám-phá » của Trung-Quốc, giả-sử sự việc nầy đúng như thế, th́ nó cũng không có một ư-nghĩa pháp-lư nào để chứng-minh rằng từ thời-kỳ đó, những quần-đảo mà người Trung-Quốc gọi là Tây-Sa và Nam-Sa thuộc lănh-thổ của Trung-Quốc. Sự việc « khai-khẩn » và sự việc « thâu huê-lợi » của người Hoa tại Tây-Sa và Nam-Sa giả-sử có thật th́ cũng chỉ là hành-động của cá-nhân, v́ thế quốc-gia Trung-Quốc không có cách nào để nhận chủ-quyền ở hai quần-đảo đó.

2/ Vấn-đề giả-mạo dữ-kiện để minh-chứng thẩm-quyền của các triều-đại Trung-Quốc tại Hoàng-Sa và Trường-Sa qua hồ-sơ của bộ Ngoại-Giao Trung-Cộng.

Điểm chính mà công-luận đ̣i-hỏi chính-quyền Trung-Quốc phải chứng-minh là : từ bao giờ và bằng cách nào quốc-gia Trung-Quốc chiếm-đóng Tây-Sa và Nam-Sa ? Bắc-Kinh đă vô-phương giải-thích một cách đứng-đắn. V́ thế chính-quyền Trung-Quốc chỉ xác-nhận bằng những lời nói chung-chung như « những nhà cầm-quyền Trung-Quốc tiếp-nối đă hành-sử thẩm-quyền » tại hai quần-đảo. Và để chứng-minh họ đưa ra một số bằng-chứng trong thời-kỳ từ thế-kỷ thứ 11 đến thế-kỷ thứ 19, mà 3 bằng-chứng giả-mạo như sau :

2.1. Bằng-chứng 1 : Hồ-sơ đă ghi ở trên của bộ Ngoại-Giao Trung-Quốc đă trích-dẫn một đọan văn và cho là của Wu Jing Zong Yao (Vũ Kinh Tổng Yếu), viết dưới triều Renzong (1023-1063) Bắc-Tống : Triều-đ́nh Bắc-Tống « ra lệnh cho quân-đội hoàng-gia tuần-tiễu xây-dựng ở Guangnan (hiện thời là Quảng-Đông) một nơi đóng quân nhằm vào việc tuần-tiễu trên biển » và « xây-dựng những chiến-thuyền bằng loại có sống giữa (đao ngư - navire à quille)»... « Nếu người ta theo gió Đông để cho thuyền đi về hướng Tây-Nam, mất 7 ngày để từ Tunmenshan (Đồn Môn Sơn) đến Jiuruluozhou (Cửu Nhũ Loa Châu)».

Cho rằng rằng Jiuruluozhou (Cửu Nhũ Loa Châu) là « quần-đảo Tây-Sa », hồ-sơ trên kết-luận-rằng « triều-đ́nh Bắc-Tống đă sử-dụng thẩm-quyền của ḿnh ở quần-đảo Tây-Sa », và « hải-quân Trung-Quốc đă tuần-tiễu cho đến Tây-Sa ».

Nhưng sự-thật th́ hoàn-toàn không đúng như thế. Wu Jing Zong Yao (Vũ Kinh Tổng Yếu) đă viết như sau :

« ... ra lệnh cho quân-đội hoàng-gia thực-hiện việc tuần-tiễu, xây-dựng một trại quân cho việc tuần-tiễu trên biển tại hai bến tàu ở phía Đông và phía Tây khoảng-cách là 280 trượng1, cách Tunmenshan (Đồn Môn Sơn) 200 lí2 và xây-dựng những chiến-thuyền bằng loại có sống giữa (đao ngư).

Nếu người ta theo gió Đông để cho thuyền đi về hướng Tây-Nam, mất 7 ngày để đi từ Tunmenshan (Đồn Môn Sơn)3 đến Jiuruluoshou (Cửu Nhũ Loa Châu), thêm 3 ngày nữa th́ đến Pulaoshan (Bất Lao Sơn thuộc Huanzhou Hoàn-Châu) 4, sau khi đi thêm 300 lí về hướng Nam th́ tới Lingshandong (Lăng Sơn Đông). Ở phía Tây-Nam của nơi này th́ có các nước Dashifu, Sizi, Tianzhu (Thiên-Trúc)5 . Không thể ước-lượng được khoảng-cách.6 »

Như thế rơ-ràng trong phần trích-dẫn ghi trên đây của Wu Jing Zong Yao (Vũ Kinh Tổng Yếu), một đoạn ghi lại việc hoàng-đế của Bắc-Tống ra lệnh « xây-dựng một trại quân dùng vào việc tuần-tiễu trên biển » ở bến Quảng-Châu (Guangzhou), một đoạn khác mô-tả vị-trí địa-lư của trại quân ghi trên, và một đoạn khác mô-tả hải-tŕnh đi từ bến Quảng-Châu cho đến Ấn-Độ Dương. Không thấy chỗ nào ghi rằng hải-quân Trung-Hoa đi tuần-tiễu cho đến quần-đảo « Xisha » (Tây-Sa). Như thế, hồ-sơ của bộ Ngoại-Giao Trung-Quốc đă cắt một đoạn để dán vào một đoạn khác nhằm ngụy-tạo bằng-chứng để dành lấy Hoàng-Sa của Việt-Nam.7

2.2. Bằng-chứng 2 : Hồ-sơ dẫn trên của bộ Ngoại-Giao Quốc đă dựa lên những việc quan-sát thiên-văn xẩy ra ở Nam-Hải và đầu triều Nguyên (Yuan) để khẳng-định rằng « dưới triều Nguyên, quần-đảo Xisha - Tây-Sa - thuộc lănh-thổ Trung-Hoa ».

Theo Yuanshi (Nguyên Chí), lịch-sử chính-thức của triều Nguyên (Yuan), những quan-sát thiên-văn đă thực-hiện vào đầu triều-đại nầy được kể lại như sau :

« Những đo-lường về bóng của mặt trời tại bốn biển được thực-hiện ở 27 vị-trí, phía Đông cho tới Kaoli - Cao-Ly, phía Tây cho tới Tianchi, phía Nam cho tới Zhuya, phía Bắc cho tới Tiele. »

Dưới tựa-đề « quan-sát bốn biển », Yuanshi (Nguyên Chí) đă ghi lại 27 vị-trí 9 mà nơi đó đă được thực-hiện những quan-sát thiên-văn, trong đó gồm có các nơi Kaoli (Cao-Ly), Tiele (Thiết-Lặc, Sibérie, Nga), Beihai (Bắc-Hải, vùng bờ biển ở Sibérie), Nanhai (tức biển Đông).

Những dữ-kiện đă ghi lại trong Nguyên Chí cho thấy rơ-ràng rằng những quan-sát thiên-văn tại 27 vị-trí không phải là việc « quan-sát khắp đất nước » như hồ-sơ của Bắc-Kinh đă khẳng-định, mà là việc « quan-sát ở bốn biển ».

Đó chính là lư-do mà Nguyên Chí cũng đă ghi-chú những vị-trí ở ngoài lănh-thổ Trung-Quốc như Đại-Hàn, Thiết-Lặc, Bắc-Hải, Biển-Đông.10

Giả-sử rằng vị-trí quan-sát thiên-văn vùng « Nam Hải, Nanhai » ở tại Xisha (Tây-Sa tức Hoàng-Sa), việc nầy cũng không có nghĩa là Xisha thuộc lănh-thổ Trung-Hoa từ thời Nguyên. Bộ Nguyên Chí cũng đă xác-nhận rằng lănh-thổ Trung-Quốc về hướng Nam chỉ đến đảo Hải-Nam và không vượt qua sa-mạc Gobi11 ở phương Bắc.

2.3. Bằng-chứng 3 : Hồ-sơ của bộ Ngoại-Giao Trung-Quốc đă trích-dẫn việc một toán tuần-tiễu trên biển do Phó Đô-Đốc Wu Sheng chỉ-huy, từ 1710 và 1712, dưới đời nhà Thanh : « Khởi-hành từ Qiongya (Quỳnh Nha), đội hải-quân đi đến Tonggu (Đông-Cô) và đi ngang qua Quizhouyang và Sigengsha, trải qua như vậy 3.000 lí, để tự ḿnh thực-hiện một ṿng kiểm-soát », để khẳng-định « Quizhouyang là vùng đảo Xisha - Tây-Sa, tại đó lực-lượng hải-quân của tỉnh Quảng-Đông đảm-trách việc tuần-tiễu ».

Nhưng sự thực th́ hoàn-toàn không phải như vậy. Những địa-danh trong đoạn trích-dẫn trên đây th́ ở trong vùng chung-quanh đảo Hải-Nam :

Quiongya là « vùng quân-sự Quiongya (đảo Hải-Nam) dưới triều Thanh, bộ chỉ-huy đóng ở Qiongshan gần thành-phố Hải-Khẩu (Haikou), ở phía Bắc đảo Hải-Nam.12

Tonggu th́ là điểm Đông-Bắc đảo Hải-Nam.13

Qizhouyang chỉ vùng biển có 7 đảo mang tên Qizhou ở về phía Đông đảo Hải-Nam.14

Sigengsha là một dăi cát ở phía Tây đảo Hải-Nam.15

Sư thật t́m thấy qua sự nghiên-cứu khách-quan ở những văn-bản gốc. Việc nầy cho thấy rằng bộ Ngoại-Giao Trung-Quốc đă có hành-động cố ư giả-mạo để cho Qizhouyang trở thành « vùng đảo Tây-Sa » và việc tuần-tiễu của Wu Sheng chung quanh đảo Hải-Nam trở thành việc tuần-tiễu « vùng đảo Tây-Sa », cuối cùng kết-luận rằng vùng nầy ngày xưa « được lực-lượng hải-quân tỉnh Quảng-Đông phụ-trách việc tuần-tiễu ».

Sự đối-chiếu những đoạn trích-dẫn trên đây do Bắc-Kinh đưa ra với các bản chánh đă cho thấy rơ-rệt rằng ba điểm nầy không hề có một tương-quan nào với quần-đảo « Xisha ».

Bắc-Kinh cũng đă nói sai khi cho rằng một số địa-dư chí của các địa-phương của Trung-Quốc dưới thời Minh và Thanh có viết « Quảng-Châu (Wanzhou) bao gồm Qianlichangsha (Thiên-Lư Trường-Sa) và Wanlishitang (Vạn Lư Thạnh Đường »16 nhằm mục-đích chứng-minh rằng « quần-đảo Xisha và Nansha vào thời đó thuộc Wanzhou (Quảng-Châu), phủ Qiongzhou (Quỳnh-Châu), tỉnh Quảng-Đông ». Nhưng trong bộ Da Qing Yi Tongzhi (Đại Thanh Nhất Thống Chí), bộ địa-dư chính-thức được viết bởi Viện Quốc-Gia Sử-Học dưới triều nhà Thanh với lời dẫn-nhập của hoàng-đế Xuanzong năm 1842, không hề có đoạn nào ghi-nhận rằng « Qianlichangsha Thiên-Lư Trường Sa» và « Wanlishitang Vạn-Lư Thạnh-Đường» thuộc về Wanzhou (Quảng-Châu), phủ Qiongzhou (Quỳnh-Châu), tỉnh Quảng-Đông. Cũng có thể do lư-do nầy mà nhà cầm-quyền Bắc-Kinh đă không trích-dẫn đoạn nào thuộc bộ sách nầy, mặc dầu đây là một bộ sách chính-thức của Trung-Quốc.

Mặt khác, nhà cầm-quyền Bắc-Kinh cũng tạo dựng lên bằng-chứng đó là ba bản-đồ Trung-Quốc (tất-cả được thực-hiện dưới triều nhà Thanh)17. Người đọc có thể tự hỏi rằng tại sao họ không công-bố những bản-đồ nầy. Hành-động dấu-diếm nầy người ta có thể hiểu dễ-dàng, đó là tất cả những bản-đồ của Trung-Quốc, cho đến những năm đầu của Cộng-Hoà Trung-Hoa, th́ không có ghi-nhận về Xisha và Nansha như là nhà cầm-quyền Bắc-Kinh đă tuyên-bố. Hay là họ phải cần thời-gian để vẽ bản-đồ ?

Về việc đổ-bộ chớp-nhoáng quần-đảo Xisha, thừa lệnh của Tổng-Đốc Quảng-Đông Zhang Renjim, Đô-Đốc Hải-Quân Li Zhun cầm đầu 170 quan quân, vào năm 1909, đă đổ bộ lên một số đảo thuộc Xisha, th́ đây là một hành-động bất-hợp-lệ, bởi v́ ít nhất từ hàng thế-kỷ, Hoàng-Sa mà Trung-Quốc gọi là Xisha, đă là một lănh-thổ của Việt-Nam. Đây không phải là một vùng hải-đảo vô chủ.

Về việc đổ bộ của Hải-Quân Trung-Hoa Dân-Quốc trên đảo Phú-Lâm (Ile Boisée) thuộc Hoàng-Sa và đảo Itu Aba thuộc Trường-Sa vào tháng 12 năm 1946 là một hành-động xâm-lăng, bởi v́ đă từ lâu, hai quần-đảo nầy đă thuộc chủ-quyền Việt-Nam.

Về việc chiếm đóng của Cộng-Ḥa Nhân-Dân Trung-Hoa tại nhóm đảo Đông-Bắc từ năm 1950 và từ 1974 nhóm Tây-Nam của quần-đảo Hoàng-Sa lúc đó dưới sự kiểm-soát của Việt-Nam Cộng-Ḥa, cũng là một hành-động xâm-lăng bằng vũ-lực.

Việc xâm-lăng, xẩy ra chớp-nhoáng hay sau đó chiếm đóng lâu dài, hoặc bất-kỳ hành-động nào của Trung-Quốc ở Hoàng-Sa và trên đảo Itu Aba (Ba-B́nh) thuộc Trường-Sa là một hành-vi xâm-phạm chủ-quyền và toàn-vẹn lănh-thổ của Việt-Nam. Những hành-động nầy chà đạp luật-pháp quốc-tế và sẽ không đem lại cho kẽ gây-hấn bất-kỳ một quyền-hạn hay có một chủ-quyền nào ở những nơi nầy.

Trương Nhân Tuấn, Pháp quốc

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 12/27/07