MIẾN ĐIỆN: CA TỤNG CHƯ TĂNG ĐẠO PHẬT
by Sao Noan Oo, Shan Herald Agency, September 22, 2007 (*)
Thích Quảng Ba dịch

“Đây là cuộc tranh chấp giữa chánh pháp và tà thuyết (giữa công lư và bất công)”. Lời của một Thành viên trong Liên Đoàn Phật Tăng Toàn Miến.

Tin Ngưỡng Quan, Miến Điện – Qua sự hiện diện của các ngôi chùa, điện thờ, tu viện, Phật tự và Phật tượng khắp nơi, chúng ta biết 80% dân Miến gởi niềm tin nơi Phật pháp. Tôn giáo dẫn dắt t́m đến giác ngộ để hoán chuyển khổ đau và tàn ác cho nhân loại.

Hành tŕnh đến giác ngộ phải xuyên qua sự hy sinh bàn thân, chia xẻ, lên án những sở đắc vật chất thế tục, chấp nhận vị trí của ḿnh trên cơi đời nầy, an tịnh nội tâm, hài ḥa (với mọi người thông qua) thiền định. Từ nhiều thế kỷ trước, Phật Pháp đă trở thành một định chế trọng yếu cho Miến Điện và là nền văn hóa chính trong đời sống thường nhật của mọi người dân Miến.

Giáo lư và đạo đức Phật giáo từng được coi là nguồn luân lư và lương tri mà Phật tử ai nấy đều mong ước thực hành. Kèm theo niềm tôn kính các quy tắc đạo đức là sự nhận thức  về ‘nghiệp’ (hành động) của chính ḿnh, v́ nghiệp của ḿnh sẽ mang lại phước báo tốt hay hậu quả xấu cho ḿnh ngay đời này và đời sau. Chính những nhận thức về các lợi ích cá nhân ấy đă thúc đẩy người ta sống cuộc đời hiền thiện hơn.

Hai thể chế quân phiệt từng cưỡng đọat quyền chính Miến Điện 46 năm qua có thể nào tự xưng ḿnh là Phật tử khi họ thay phiên nhau tạo ra quá nhiều việc xấu và dấn sâu vào vô số tội ác khủng khiếp chống lại chính dân chúng của họ? Chính do các tướng lănh nầy mà ngày nay Miến Điện là vùng đất của nô dịch, cưỡng bách lao động, bạo ác, giết người hàng loạt, tàn diệt dân thiểu số, diệt chủng, tham vọng, hận thù, ngu xuẫn và nghèo đói.

Các thể chế quân phiệt đă dựng nên cái cơ cấu mang tính khủng bố, ứng dụng chủ nghiă và đường hướng hoàn toàn đối nghịch lại giáo lư đạo Phật. Chế độ nầy đă sử dụng bạo hành, hối lộ và tẩy năo để lôi cuốn thêm nhiều người dính líu vào guồng máy khủng bố và tội ác của họ.

Dường như các Tăng sỹ Phật giáo không c̣n có thể thụ động chứng kiến t́nh h́nh chính trị, kinh tế và nhân quyền tồi tệ mà thể chế độc tài áp đặt cách vô luật lệ lên quê hương và dân tộc của họ nữa. (Sự đau ḷng đó) thúc đẩy những nhà Sư hành động, thật là chính đáng khi các vị đệ tử của đức Phật xuống đường hàng loạt, để cảnh tỉnh “Hội Đồng Phát Triển Ḥa B́nh và Phát Triển” và các bộ hạ hung tợn của họ hiểu rằng những tội ác của họ là trái nghịch với lời dạy của đức Phật và không thể dung thứ lâu hơn được nữa.

Quư vị Tăng sỹ nầy thật là can đảm khi chứng tỏ sự quan tâm và t́nh thương cao cả đối với dân chúng của họ. Nhân dân Miến Điện mang nặng ơn đức các Ngài và sẽ ủng hộ chư Tăng. Hăy hy vọng là các Tướng Lănh và đồ chúng sẽ hiểu ra rằng họ không thể mua chuộc chư Tăng bằng cách cúng dường y thực cho các Ngài sau khi làm nhiều điều quấy ác, mà không hề ân hận, rồi xoa tay hài ḷng về những điều ḿnh đă làm. Hy vọng rằng họ chịu hiểu ra vấn đề, và tự thú rằng họ đă phụ bạc mọi thành phần dân chúng Miến. Đă đến lúc họ phải giao trả quyền lực lại cho một chính phủ dân sự.

Chính phủ nào cũng phải chăm lo an sinh phúc lợi cho dân chúng, chưa kể nếu là thành viên Liên Hiệp Quốc, họ c̣n có trách nhiệm bảo đảm sao cho mỗi công dân đều có quyền hưởng nhận những giá trị tự do và nhân quyền căn bản. Chế độ quân phiệt Miến Điện ngược lại, bám chặt mọi quyền thế hiện có, c̣n làm ngược lại mọi điều khoản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, thể hiện qua việc chống phá mọi nhân quyền của dân chúng Miến.

Chế độ nầy là một vết nhơ xấu xí đối với Liên Hiệp Quốc, nó không c̣n xứng đáng là một Thành viên LHQ nữa. Gần như tất cả quốc gia Thành viên LHQ đều đă phải kiên nhẫn chờ đợi, đă tạo nhiều cơ hội cho chế độ (tự sửa ḿnh) và đă thúc hối thể chế nầy ngồi vào bàn hội nghị 3 bên nhằm đem lại ḥa giải và dân chủ cho đất nước họ, nhưng thể chế cứ tiếp tục ôm giữ quyền hành một cách vô lư.

Vài quốc gia tỏ ra không quan tâm ǵ đến quá nhiều các vi phạm nhân quyền trầm trọng tiếp diễn ở Miến Điện, c̣n biện minh rằng họ không muốn xen vô chuyện nội bộ của nước khác. Các quốc gia nầy không những tiếp tay cho đám quân phiệt Miến Điện mà c̣n góp phần hủy diệt uy tín của Liên Hiệp Quốc. Ngay lúc nầy, nhân dân Miến Điện cần sự hiện diện của LHQ hơn lúc nào hết, để quân đội không thể hành hung những người biểu t́nh, như họ đă từng bắn giết học sinh năm 1988. Họ rất hung bạo và sẵn sàng làm bất cứ điều ǵ.

(*) Sao Noan Oo, a scion of the princely House of Lawkzawk, in the former Federated Shan States, is known for her memoirs My Vanishing World

 

 


BURMA: IN PRAISE OF THE BUDDHIST MONKS
 by Sao Noan Oo, Shan Herald Agency, September 22, 2007
Thích Quảng Ba dịch

This is a fight between Dhamma and A-dhamma (between justice and injustice)” - A member of the Alliance of All Burmese Buddhist Monks. 

Yangon, Myanmar (Burma) -- As is evident by the pagodas, temples, monasteries, shrines and Buddha Images everywhere in Burma, 80 per cent of the population embraces Buddhism. It is a religion that seeks enlightenment to transcend human sufferings and cruelties. 

The path to enlightenment is through self-sacrifice, sharing, denouncement of worldly possession, acceptance of one’s place in the world, inner peace, harmony and meditation. Buddhism since the early centuries became a great Institution in Burma, and had become part of the Burmese culture and every day life of the individual. 

Buddhist Teachings and Ethics have been regarded as the moral force and conscience that every Buddhist hopes to follow. Behind the respect of the moral rules lies the awareness of the law of Karma, which awards good deeds and punishes evil doing in this life and in the next. Enlightened self-interest therefore, prompts us to lead a good life. 

Can the two military regimes that forcibly ruled Burma during the forty-six years call themselves Buddhists when between them they have done so many bad deeds and committed vast amounts of heinous crimes against their own people?  Because of them Burma is today a land of enslavement, forced labour, atrocity,  mass murder, ethnocide, genocide, greed, hatred, ignorance and poverty.

The Military Regimes have created a terrorist organisation that embraces an ideology and policy that are completely contradictory to the Buddhist doctrine. Through force, bribery and brainwashing the regime is engulfing more and more vulnerable people into their organisation of terrorism and crime. 

It seems the Buddhist monks can no longer bear to watch the dire political, economical and human rights situation that has been brought upon the country and its people due to the misrule of the dictatorial regime. This has prompted the Monks to act and as the disciples of Lord Buddha, it is only right that they have come out in droves to demonstrate, and let the SPDC and their thugs know that their criminal acts which are contradictory to the teachings of Lord Buddha can no longer be tolerated. 

These Buddhist monks have been very brave, and they have shown concern and compassion for the people. The people of Burma owe them a debt of gratitude and support. Let’s hope the Generals and their followers will come to realise that they cannot bribe the Monks by offering robes and food after their wrong doings, without showing remorse, and atone sincerely for their actions. Let’s hope that they will come to their senses and admit that they have failed the people of Burma, every single group of the population. It is time that they hand over power to a civilian government. 

A Government is supposed to look after the welfare of its citizens, and as a member of the United Nations responsible for seeing that each and every citizen enjoys freedom and basic human rights.  But the Burmese Military Regime again takes advantage of its position, and contradictory to the United Nations Charters perpetrated all forms of human rights violations against the citizens. 
The regime is a disgrace to the United Nations and does not deserve to be a member. Nearly all member Nation States have been patient and given the regime many chances, and urged them to hold a tripartite talk to bring about reconciliation and democracy,  but they remain unreasonable and continue to hold on to power. 

Some Nation States have shown no concern about the extent of human rights violations going on in Burma and have given the excuse that they do not want to interfere in other country’s internal affairs. These countries are not only helping the Military regime but are also destroying the credibility of the United Nations. At present the people of Burma need the United Nations more than ever to oversee that the Military do not harm the demonstrators like they did to the students in 1988. They are barbaric and capable of anything. 

Sao Noan Oo, a scion of the princely House of Lawkzawk, in the former Federated Shan States, is known for her memoirs My Vanishing World
 

HƠN 100,000 NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG
Tin BBC

Yangon – Hơn 100,000 người đă tràn ngập các con đường của thành phố lớn nhất Miến Điện ngày hôm qua, tham gia vào chiến dịch xuống đường của chư tăng Phật Giáo lớn lao nhất trong ṿng hai thập niên để phản đối các tướng lănh quân đội độc tài.

Các cuộc tuần hành biểu dương sức mạnh quần chúng đă khiến cho chính phủ quân đội giận dữ nhanh chóng và họ hăm doạ sẽ có thái độ đối phó với chư tăng, cho dù ngay cả các nhà lănh đạo trên thế giới và tổng thư kư Liên Hiệp Quốc đă thúc hối nhà cầm quyền hăy tỏ thái độ nhân nhượng.

Hai đoàn diễn hành đông đúc nhất đi xuyên qua các con đường phố Yangon, đều được hướng dẫn bởi chư Tăng Phật Giáo với tăng y hàng ngũ nghiêm chỉnh và những bài kinh cầu an, các nhân chứng cho biết như trên. Một số đă đi trong mưa với biểu ngữ “Đây là một phong trào quần chúng ôn ḥa “ Một số khác với những giọt lệ rưng rưng khoé mắt. Các cuộc diễn hành kéo dài khoảng 5 giờ, chấm dứt bằng sự nguyện cầu tại các ngôi chùa trước khi trở về nhà của họ.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên đối với tuần lễ leo thang biểu t́nh được dẫn đầu bởi chư Tăng, cơ quan truyền thông chính phủ đưa tin rằng bộ trưởng bộ tôn giáo, Brigadier General Thura Myint Maung, đă gửi một bản cáo trạng đến các vị trưởng lăo Phật Giáo rằng “ nếu chư tăng đi theo chiều hướng chống đối luật pháp và giới luật trong giáo lư Phật Giáo, chúng tôi sẽ có thái độ dựa theo luật pháp hiện hành”

Sự đe doạ đă xảy ra khi cộng đồng thế giới thúc hối chính phủ hăy nhân nhượng vào hôm khai mạc hội nghị hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, nơi mà những nhà lănh đạo thế giới dự trù thúc đẩy các tướng lănh tiếp nhận cải tổ dân chủ. Nhà lănh đạo tâm linh lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma , cũng đă gửi đi thông điệp ủng hộ phong trào và Ngài kêu gọi các tướng lănh quân đội hăy nhân nhượng.

Các nhà b́nh luận tin tưởng rằng chính phủ Miến Điện chỉ phản ứng đến đấy thôi bởi v́ xảy ra bất cứ bạo động nào xúc phạm đến chư Tăng trong quốc gia Phật Giáo thuần thành này th́ sẽ làm bùng vỡ ra một tiếng kêu trầm thống.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/index.shtml
Web posted at: 9/25/2007 3:10:56

QUƯ THẦY NƠI ĐÂU?
Trần Khải

 

Sau khi quân đội Miến Điện đàn áp dữ dội những cuộc biểu t́nh ôn ḥa của các vị sư đ̣i hỏi dân chủ và ấm no cho toàn dân, tất cả các đường dây truyền thông điện tử ra thế giới bên ngoá đă bị cắt đứt. Các giới Phật Tử và các nhà hoạt động nhân quyền toàn cầu đều thắc mắc về t́nh h́nh an nuy của các vị sư và người biểu t́nh Miến Điện. Quư Thầy bây giờ ra sao? Sau đây là các thông tin tổng hợp từ mạng lưới thông tin Phật Giáo The Buddhist Channel (www.BuddhistChannel.tv) hôm 1-10-2007.

Kuala Lumpur, Mă Lai -- Các nguồn tin từ Yangon, Miến Điện đă cung cấp các bản tin được xác minh cho The Buddhist Channel về t́nh h́nh các vị sư hiện bị giam bởi an ninh. Người cho tin cũng nói là nhiều thường dân đă bị tra tấn bởi cai tù.

Đêm qua, một vị sư trưởng lăo được phép thăm các sư trẻ bị giam ở nhà tù khét tiếng Insein kể rằng nhiều vị sư đă bị kêu bản án tù giam 6 năm v́ đă tham dự biểu t́nh.

Tới giờ, khoảng 1,000 trong số 400,000 vị sư Miến Điện đă bị bắt. Hàng chục ngàn vị sư khác đang bị khóa chặt trong các tu viện, và nhiều người hơn nữa đang tuyệt thực.

Sau đây là các thông tin từ trong Yangon đưa ra.

1. Nhiều vị sư bị giam ở sân đua ngựa Kyte-ka-saw được thấy là đang ngồi chồm hổm ngoài nắng, dưới mắt quan sát của lính, mà các sư không đang mặc áo cà sa. Hầu hết các sư này bị bắt trong khi biểu t́nh trên đường phố từ ngày 26 tới 29-9-2007. Nhiều sư bị ép buộc mặc áo quần thường dân. Có tin vá vị sư đang hấp hối nhưng thuốc và trơ giúp y khoa từ bên ngoá không được phép đưa vào sân đua ngựa này.

2. Có tin phúc tŕnh là hơn 700 vị sư đang tuyệt thực trong nhà tù Insein. Họ từ chối dùng lương thực đưa tới họ, và chủ yếu họ ngồi thiền và ngồi tụng kinh.

3. Nguồn tin từ ḷ hỏa thiêu Yay Way nói là khoảng 200 xác đă đưa tới hỏa thiêu tới giờ (kể từ khi biểu t́nh bùng phát). Các nhân viên nơi đây nói vài xác bị thương tích trầm trọng. Có tin chưa xác minh rằng vài chiến binh đă đốt các xác mà không xác minh là các nạn nhân c̣n  sống hay đă chết. Không có chưă trị y tế nàu cung cấp tại nhà thiêu. Những người mang xác vào không được phép liên lạc t́m thân nhân các nạn nhân.

4. Ba ngày sau khi tu viện Ngwa Kyar  bị bố ráp thô bạo, vị sư viện trưởng đă viên tịch vào ngày 30-9-2007. Tin cho biết là một vị sư vô danh và lạ mặt đă được chính phủ bổ nhiệm làm tân viện trưởng tu viện này.

5. Trong khi đó, nhà sư Sayadaw U Gamiro đang ẩn trốn và nguồn tin nói là sư naỳ đang trong danh sách lùng và diệt cxủa chính phủ quân sự. Trước đó, bản tin Mizzima ghi lời vị sư Sayadaw U Gamiro nói rằng “tất cả mọi người tại Miến Điện đều là một lănh đạo,” và kêu gọi mọi người hăy “xuống đường phản kháng chế độ quân sự.”

Thầy Sayadaw nói với thông tấn Mizzima, “Dân chúng không nên chờ các lănh đạo tới lănh đạo họ. Mỗi người phải tự trở thành lănh đạo. Tất cả chúng ta từng cá nhân phải tham dự và lănh đạo. Điều quan trọng là tất cả mọi người phaỉ ra lănh đaọ vào lúc này. Các vị sư đă làm nhiều rồi, và nhiều vị sư bây giờ đă bị đẩy vào tù và các trại thẩm cung. Và nhiều thầy phaỉ hy sinh mạng sống rồi.

Thầy Sayadaw U Gamiro nói thêm, “Khi xông vạ các tu viện trong đồng phục và vũ khí, và giam hăm các vị sư, họ [các tướng lănh] đang cho thế giới thấy họ thực sự là ǵ. Họ  không chỉ là các nhà độc tài, mà thực sự là những tên khủng bố. Nếu chúng tôi không thể rời các tu viện, vẫn c̣n những việc chúng tôi có thề làm bên trong các tu  viện.

Phần trên là dịch toàn văn bản tin The Buddhist Channel.

Bản tin trên không cần lời b́nh luận nạ kèm theo, v́ tự thân các sự kiện xảy ra đă nói lên bản chất của những người và những thành phần tham dự.

Tuy nhiên, điều chúng ta lo ngaị là bản chất Phật Giáo Miến Điện từ đây có thể sẽ bị biến dạng. Đúng vậy, cơ nguy biến dạng có thể có sẽ là từ tham vọng và sân hận của các tướng lănh Miến Điện. Nếu vị tân viện trưởng tu viện Ngwa Kyar trong bản tin trên, và có thể là cả các vị tân viện trưởng ở các tu viện khác nữa, không phải nhà tu thực sự, mà chỉ là công an trá h́nh.

Và nếu đúng là có chuyện như thế, nền văn hóa Miến Điện cũng đang chia sẻ chung số phận với các nhà sư và cũng đang bị khai tử trong một cách rất riêng, và rất là tàn bạo.

TRẦN KHẢI
Việt Báo Thứ Tư, 10/3/2007, 12:02:00 AM

 

 

 

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/20/07