NHỮNG SỐ HUYỀN CƠ CỦA VĂN HÓA VIỆT

                                                                                                               Đông Lan

                

    

Trên đường hướng đi t́m một ư nghĩa Minh Triết cho Văn Hóa Việt Nam để xây dựng một nền tảng sâu sắc, ṭan diện và quán triệt  về Tư Tưởng và Nhận Thức của Tiền Nhân Việt, những bài tham khảo  trước, chúng tôi  đă đề cập đến  Triết Việt qua nhiều   khía cạnh khác nhau:  Về  ngôn ngữ, như  Tâm Thức Lưỡng Hợp trong  các truyện tích Con Rồng Cháu Tiên, Bánh Dầy Bánh Chưng của  Huyền Sử Dân Tộc. Như  Nhân Chủ Tính trong các truyện tích Phù Đổng Thiên Vương, Kim Qui; hay ḍng  Ca Dao chuyên chở Tính An Vi của Triết Việt. Về  nghệ thuật tiêu biểu như những hoa văn trên Trống Đồng Đông Sơn  với Ư Nghĩa  Trời – Đất – Người trong cảnh  Thái Ḥa, dấu chỉ An Vi Việt Đạo từ những  thời các  Vua Hùng  dựng nước, dựng nhà.

     Hôm nay chúng tôi xin tŕnh bày tư tưởng Việt Tộc của chúng ta trên một khía cạnh mà có lẽ chúng ta ít nghe nói tới: Đó là những CON SỐ. Có nghĩa là thay v́ diễn tả tư tưởng, nhận thức bằng lời nói, câu chuyện, hay h́nh vẽ, các nét khắc họa của nghệ thuật, Tổ tiên ta cũng đă   nói lên cái nhận thức tư tưởng  căn bản của ḿnh về vũ trụ, con người, xă hội, lịch sử và sứ mạng của nó qua những biểu tượng có một trật tự sắp xếp như những con số. Triết Việt gọi là những Số Huyền Cơ. Huyền là huyền bí, sâu xa. Cơ là căn cơ, căn bản, nền tảng.

     Như vậy t́m hiểu Những Số Huyền Cơ của Văn Hóa Việt  là t́m hiểu những nét đơn sơ mà sâu sắc, là t́m hiểu linh hồn vũ trụ, bản tính của vạn vật trong đó có con người, đuợc diễn tả bằng một mô h́nh mới của ngôn ngữ với những con số huyền bí , thần kỳ…

     Văn hóa bao gồm mọi h́nh thái sinh họat của con người khi tiếp xúc với thiên nhiên, xă hội. Mọi h́nh thái ấy, dẫu có đa diện tới đâu, có phức tạp thế nào, nếu có Minh Triết soi đường th́ thật ra vẫn có một quy luật nằm ngầm chi phối, liên kết , ràng buộc các yếu tố lẻ tẻ riêng biệt lại với nhau theo một dạng thức nhất định. Một trong những biểu lộ Yếu Tính ấy của Văn Hóa Việt  chính là những Con Số Huyền Cơ . Thật vậy,  những con số huyền bí như cơ trời ban riêng cho chủng tộc Việt chúng ta,  chính là cái mạch nguồn ngầm chảy, dưỡng nuôi, có khi không ư thức được, nhưng nó vẫn  là Mô H́nh Nền Tảng xây dựng nên  5000 năm  Văn Hóa Việt . Những Số Huyền Cơ này là sự  độc đáo, là bản sắc, để rồi sau này, trong ḍng vận mệnh, nó phải  tạp lưu với các nền văn hóa khác, Minh Triết Việt vẫn không bị tiêu trầm.

     Có thể nói, chính v́ thế, ngày hôm nay chúng ta c̣n có cơ hội t́m về bản gốc của nền văn hóa riêng của chúng ta, nhờ vào dấu ấn Huyền Cơ  với những Con Số Minh Triết từ  thuở sơ khai của Nhận Thức và Tư Tưởng  của Tổ Tiên để lại.

     Thật thế, trước khi con người có ngôn ngữ đủ để diễn tả mọi trạng thái suy tư, con người đă dùng h́nh vẽ và con số để diễn tả thực tại. Rồi sau này văn minh hơn, có ngôn ngữ, chữ viết, con người dần dần quên đi cách biểu tỏ bằng h́nh vẽ và con số. Nhưng v́ chính bị bỏ quên, nên con số có một vị trí Thiêng Liêng của nó.Nó đại diện cho các chân lư cổ sơ, tŕnh độ tâm thức khai nguyên, khi con người c̣n ở t́nh trạng tâm thức ḥa đồng bản ngă với vũ trụ, nên dễ diễn tả gần đúng các định luật nền tảng ấy.

     Hôm nay ta hăy cùng  t́m hiểu xem Văn Hóa Việt đă diễn tả thế giới bằng những con số nào.

 

     Trước nhất là cặp con số 2-3, mà chúng ta thường thấy trong ngôn ngữ Việt là Vài- Ba.

     Chúng ta thấy Ngôn Ngữ Huyền Sử mở đầu nước Văn Lang là:

                                           Con Rồng Cháu Tiên:

    Về ư nghĩa  HAI biểu tượng Rồng -Tiên. Tức là KHÔNG DUY CHỈ là MỘT biểu tượng mà thôi, điều này chúng tôi đă đề cập đến Tâm Thức Lưỡng Hợp  trong Huyền Sử Hồng Bàng. Nhưng vấn đề mới chúng ta đặt ra ở đây là, đành rằng với tâm thức lưỡng hợp, truyện Hồng Bàng đă GIAO CHỈ - có nghĩa là nối kết hai đối cực - được  Rồng và Tiên, nhưng lại là CON RỒNG CHÁU TIÊN  chứ không phải Cháu Tiên Con Rồng hoặc là  Cháu Rồng Cháu Tiên ? Nếu nhằm ngụ ư sâu xa, th́ từ ngữ CON đi với Rồng và  CHÁU đi với Tiên  hẳn phải có một  ư nghĩa .

     Chúng tôi xin phép được giải thích như thế này:

     Con Rồng là số 2, v́ nếu tính từ đời ḿnh là số 1, con là số 2.

     Rồi Cháu Tiên, tức là số 3, ví  như ḿnh là số 1, con là số 2 th́ cháu là số  3.

     Con Rồng Cháu Tiên có nghĩa bằng số là 2 Rồng 3 Tiên. Nghĩa là thay v́ ngôn ngữ nói Con Rồng Cháu Tiên, th́ bằng con số, là cặp số 2-3. Ta thường nghe nói từ ngữ “Vài – Ba” cũng chính là bộ số Huyền Cơ 2-3 này.

     Văn hóa truyền lại rằng chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên, là ư nghĩa vũ trụ cũng như  con người có đặc tính 2 phần Rồng, 3 phần Tiên. Tỷ lệ Rồng Tiên là 2-3.  Rồng là  linh vật ở thấp, gần  đất và nước, đó chính là biểu tượng cho phần  hữu h́nh, xác thân, vật thể. Tiên là h́nh ảnh thanh cao  trên trời,  thuộc về siêu h́nh, vô hạn, tinh thần. Như  thế Văn Hóa Việt đă xác định Tính GIAO CHỈ  tức là Nối kết, Ḥa hợp, Tương tác của hai  tính chất đối lập của VÔ biên và HỮU hạn nơi vũ trụ vạn vật . Minh Triết biểu thị  bằng con số,  Có và Không  Giao Chỉ với  tỷ lệ 2/3. 

     Thật thế, con người  là một sinh vật trong muôn ḷai, cũng có xác thân hữu hạn, bất ṭan. Nhưng con người c̣n có khuynh hướng vươn lên những giá trị cao cả, thiêng liêng, t́m về tuyệt đối vô cùng. Minh Triết Việt không những soi sáng chân lư ấy mà c̣n đặt đựơc số độ cho tỷ lệ Vật và Tâm là 2/3 nữa.

     Chúng tôi có thể minh chứng  về mô h́nh của Bộ Số Huyền Cơ 2-3 này nơi một  truyện khác trong Huyền sử của ta là Bánh Dầy Bánh Chưng tức là H́nh Vuông  với H́nh Tṛn .

                              Cặp Bánh Chưng Vuông Bánh Dầy Tṛn.

     Nếu ta thử tính diện tích một h́nh vuông với h́nh tṛn của nó, có nghĩa là cạnh chéo của h́nh vuông là đường kính của h́nh tṛn, ta thấy diện tích hai h́nh Vuông Tṛn  có tỷ lệ là 2/3.

     Như vậy có thể nói bộ số 2-3 là  ngôn ngữ  bằng số của  Huyền Sử CON RỒNG CHÁU TIÊN,  hay là Bánh Chưng VUÔNG  với Bánh Dầy TR̉N .

 

                                                Di Chỉ Khảo Cổ.

     Về lănh vực khảo cổ, ta cũng t́m thấy dấu ấn 2-3 trong rất nhiều di chỉ: các đồ dùng cao trọng như tế lễ th́ ṭan là theo kiểu 2-3: Như cái đỉnh, cái lịch có 2 quai với 3 chân . Cái phủ Việt ( cái ŕu )  lưỡi cong, di chỉ khảo cổ thời Văn Hóa Đông Sơn  có khắc h́nh 2 con giao long ở trên với h́nh 3 con nai ở dưới. Hoặc  2 con giao long ở trên,  phía dưới là  3 người hóa trang chim như đang trong một Vũ Điệu Vài- Ba của dân tộc.

 

 

Ŕu Việt lưỡi cong

 

 

 

Bộ số 2-3 trong di chỉ khảo cổ

Trên mặt trống đồng Ngọc Lữ, Đông Sơn, chúng ta cũng thấy số bộ số 2-3 đi với nhau như bóng với h́nh: Cứ bao bọc mỗi ṿng lớn lại có 2 đường chỉ chạy song song, và 3 nhóm ṿng từ giữa mặt trống tỏa ra đại biểu cho 3 tầng Trời- Đất-Người rơ rệt .

      Tóm lại, chúng ta  có thể  kết luận,  bộ số 2-3  là bộ số đặc biệt chỉ Văn Hoá  của chủng tộc Việt mới có, mà Lạc Việt ta c̣n giữ được nhiều nhất nơi Ngôn Ngữ như Con Rồng Cháu Tiên, h́nh thể như Vuông Tṛn, khảo cổ như các h́nh khắc chạm trên các di chỉ phủ việt , đỉnh, trống đồng kể trên.

     Một điều rất ngạc nhiên và thích thú, khoa học ngày nay cũng chứng minh chân lư ấy. Hai nhà bác học Trung Hoa là Dương Chấn Ninh và Lư Chánh Đạo đă được giải thưởng Nobel về Vật Lư năm 1957 qua thí nghiệm tại nhà máy nguyên tử ở Columbia, đă công bố kết quả  rằng : Khi cho nổ hạt nhân nguyên tử, tức là có phóng xạ, th́ những tia phóng xạ của  âm và dương điện tử có độ dài không bằng nhau. Độ dài của tia ly tử  âm và ly tử  dương  có tỉ lệ 2/3. Khi đem một nguyên tử khác chặn các tia ly tử ấy, tia dương phát ra 3 tia nhỏ. Tia âm phát ra 2 tia.Như vậy, chân lư tương quan giữa hai lực - nói theo danh từ thông thường  là âm-dương -  căn bản trong trời đất vạn vật mà con người là một phần tử có một tỉ lệ là 2/3, nếu nói theo tả nhậm tức là âm đi trước. Cái cụ thể, yếu ớt , hữu hạn trước. Th́ có thể nói trong ngôn ngữ Huyền Thọai tổ tiên ta gọi là  Rồng - Tiên, Vuông - Tṛn . Cũng như trên nghệ thuật khắc họa khảo cổ  Tổ Tiên Việt  đă trực thị Minh Triết 2-3 , mà ngày nay  khoa học tối tân với bao dụng cụ tinh vi cũng chỉ chứng minh chân lư Vài-Ba này.

     Thật ra suy nghĩ sâu xa, th́ ta có thể hiểu được, Minh Triết  bắt đầu với Trực Giác, Tâm Linh, cho nên chân lư đến nhanh thần kỳ, nhiều khi chỉ trong một giây phút thần giao cảm ứng, trí tuệ thông suốt bao trùm vũ trụ, mà cả ngàn năm sử dụng  lư trí của khoa học vật chất chưa đến được cái chân lư tận cùng ấy.

 

     Ng̣ai ra số 2 cộng với 3 là con số 5 là tổng hợp của cả hai yếu tính sống c̣n của đời sống, cho nên ta có thể gọi con số 5 là số  thiêng liêng của Tâm Linh  v́ nó là số liên kết, giao chỉ được hai số  2 và  3 nền tảng kể trên .  Nói cách khác, khi đạt quân b́nh 2-3 là đạt đạo của con số 5 một cách đúng liều lượng 2 Rồng 3 Tiên, 2 Vuông 3 Tṛn. Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là 2 vật chất 3 tinh thần, 2 lư 3 t́nh. Nhưng nếu tổng cộng là 5 nhưng là 1 tinh thần + 4 vật chất hay 1 vật chất + 4 tinh thần, tức là duy vật hay duy linh đều  là sự bất quân b́nh. Lư tưởng là Con Rồng Cháu Tiên, hay Tṛn bao bọc Vuông, tức là 3 Tṛn 2 Vuông, 3 Tiên 2 Rồng. Khi nào số 5 đạt mực độ dung ḥa Thiên Quân th́ phải đạt cái quân b́nh tự nhiên 2/3 như đă tŕnh bày, th́ 5 mới là con số nói lên đạo lư dân tộc . Như vậy xă hội duy vật của tư bản hay cộng sản chưa thực hiện được bản chất của Văn Hóa Việt, v́ chưa xây dựng cuộc sống trên căn bản con số 5 huyền cơ của vũ trụ vạn vật mà tổ tiên  đă trực thị một sớm mai của thời Khai Nguyên Tư Tưởng Việt.

 

     Thêm nữa, con số 9 cũng rất quan trọng trong văn hóa nước nhà. Số 9 mang ư nghĩa an vui, hạnh phúc. Ta nhớ lại từ ngữ Cửu Lạc, Cửu Lạc là số 9 an vui. Rồi thời kỳ kết tụ 9 chi nhánh của một  ḍng  Bảo Giang - ḍng sông  xuất phát từ Tây Tạng huyền bí với rặng  Hi Mă Lạp Sơn ngút ngàn  - tại miền Tây Nam đất  Việt, để thành ḍng Cửu Long Giang mơ màng với con số 9 huyền cơ đă là giấc mơ đẹp tuyệt vời  cho một mùa Hội  Long Hoa. Long Hoa có phải là Rồng Việt nở Hoa? Đóa Hoa An Vi nở trên đất thiêng của Con Rồng Cháu Tiên Việt  tộc? Bảo Giang Triết Vương xuất?   Cửu Long và Cửu Lạc đều là ư nghĩa về con số 9 với niềm tin và hy vọng an vui thái ḥa .

    

     Nếu chúng ta đă thấy số 2 và 3 là số của văn hóa Việt, mà mấy ngàn năm sau khoa học mới chứng minh được nhờ vào bao dụng cụ tinh vi, th́ con số 9 An Vui với ḍng Bảo Giang Cửu Long và Hội Long Hoa trên đất Việt, một trực thị Tâm Linh của Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Giống Ṇi, có khi cũng không cần phải khoa học chứng minh một lần nữa. Khoa học là lư trí, dựa vào cụ thể, nên luôn chậm chạp. Nhưng tâm linh là trực giác, cái biết ngay lập tức, cảm ứng việc vũ trụ trong cái giao ḥa thông thiên với lẽ vận hành tiến hóa, không qua thời gian hay quá tŕnh trong pḥng thí nghiệm. Cho nên không thể không trân trọng những con số huyền bí cơ trời vận nước.

 

     Nói đến Cơ Trời, chúng ta đă vừa t́m hiểu về Cơ của Trời qua những con số Huyền bí 2-3, số 5 và số 9 của Văn Hóa Nhân Bản Tâm Linh Việt.

Và c̣n Vận nước, có lẽ chúng ta cũng thử nhận xét thêm về thế giới hôm nay, mà giữa trào lưu ṭan cầu hóa về mọi mặt, vận nước nhỏ bé của chúng ta cũng không thể tách rời.

      Chúng ta thấy, truyền thống DUY LƯ khởi đầu tự Socrate đă phân đôi thế giới đối lập nhau, một có thật và một không thật, theo tinh thần gọi là nhị nguyên, đă tiêu diệt ư thức huyền thọai- gia tài tâm linh Hy lạp, đă  bỏ rơi con người với ṭan thể giá trị sống động của nó.Mấy thế kỷ gần đây, tinh thần duy lư lại được sự tiếp tay của khoa học kỹ thuật, cùng với giới tư bản vụ lợi  đă đẩy nhanh  nền văn minh duy vật một chiều đến bên bờ vưc thẳm:

 

Về Y học:

Y học theo lư tưởng tự nhiên là một ngành học để cứu đời, nhưng v́ hiện nay nằm trong tay giới tư bản đầy óc trục lợi, nên thay v́ chữa bệnh, th́ những cách thức nuôi bệnh lại gia tăng, cộng với sự sản xuất, quảng cáo chi phối sự tiêu thụ thuốc men một cách bừa băi, quá độ: Theo thống kê đầu thập niên 1980, riêng về thuốc Aspirin, cả nước Mỹ tiêu thụ khỏang 20,000 tấn mỗi năm, đổ đồng 255 viên cho một người. Trong 50 năm vừa qua, các lọai thuốc tâm thần như thuốc ngủ, thuốc an thần, kích thích, hoặc các lọai trụ sinh tiêu thụ gia tăng khủng khiếp.Đến nỗi các nhà nghiên cứu về xă hội Âu Châu đă báo động rằng số tiền chi phí về tâm thần nhiều hơn ngân sách quốc pḥng.

 

Về nông nghiệp:

Thiên nhiên đáng lẽ là bà Mẹ dưỡng nuôi  con người th́ cũng bị giới tư bản lợi dụng. Sản xuất nông nghiệp không c̣n để giải quyết ưu tiên cho các nhu cầu của người dân địa phương, mà là để phục vụ  trước nhất cho mục tiêu lợi nhuận của giới tư bản.

     V́ thế, sự canh tác phải lệ thuộc vào phân hóa học, thuốc diệt trùng. Điều này người nông dân phải từ bỏ lối canh tác không tốn kém dựa theo mặt trời, đất đai và các chu kỳ thiên nhiên; người tiêu thụ phải dùng sản phẩm đầy chất độc hại của hóa chất phân bón, rất có hại cho sức khỏe.Đó là chưa kể đến việc các thuốc diệt trùng, phân bón hóa học chẩy xuyên vào ḷng đất, nhiễm độc nước uống, cùng bị trộn lẫn vào các chất lọc dầu hỏa có thể làm hư hại hệ thống miễn nhiễm của cơ thể con người.

     Về đất đai, sự tiếp nhận phân bón hóa học từ năm này qua năm khác, khiến sự cân bằng trong ḷng đất bị phá vỡ. Số lượng chất hữu cơ trong ḷng đất bị giảm thiểu, khiến khả năng giữ độ ẩm của đất bị giảm theo. Đất mùn bị tiêu hao, độ xốp của đất bị sút giảm. Đất trở thành khô và chết, nên một mặt cần lọai máy cầy mạnh hơn, một mặt đất dễ bị xóay ṃn bởi gió và nước. Đất mất dần mầu mỡ.

 

Về sự thay đổi khí hậu :

     T́nh trạng vừa tŕnh bày ở trên đang xẩy ra hầu như khắp nơi trên thế giới ngày nay. Đặc biệt, các đại công ty liên quốc như Goodyear, Volkswagen, Nestlé…đă và đang ủi bằng phẳng hàng trăm triệu mẫu Anh trong rừng Amazon ở Ba Tây để nuôi gia súc trong mục tiêu xuất cảng. Các nhà môi sinh học  đă cảnh cáo các hành vi trên của giới tư bản có thể gây ra các  ra những cơn mưa như thác lũ cùng với ảnh hưởng của mặt trời vùng xích đạo có thể gây ra các phản ứng dây chuyền khiến khí hậu khắp nơi trên thế giới sẽ thay đổi  một cách nghiêm trọng.

     Nguyên nhân thứ hai thường được đề cập tới là ảnh hưởng của các nhà kính(greenhouse effect). Trái đất nhận nguồn phát xạ (radiation) từ mặt trời phần lớn dưới dạng ánh sáng. Khỏang 1/3 số lượng phát xạ trên dội ngược lên không gian  do mây mù, bụi bặm và ô nhiễm. Phần c̣n lại chạm mặt đất, bị trái đất hút vào, nhưng rồi bị đẩy  lại lên không gian dưới dạng hơi nóng. Nhưng một phần hơi nóng đó bị giữ lại do các chất gas làm nên “greenhouse” bao gồm hơi nước, CO2, Methane, Nitrious, Oxyde, Ozone nằm ở phần dưới cuả bầu khí quyển. Kết quả là trái đất ấm hơn 3 độ Celsius với “ảnh hưởng nhà kính”.

     Ng̣ai ra, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là độ đặc của các chất CO2, Methane gia tăng rất nhiều từ các cuộc cách mạng kỹ nghệ (các chất khóang sản như than đá, dầu thô và gas thiên nhiên bị đốt cháy).

     Các sự thay đổi khí hậu sẽ gây tổn hại cho môi sinh, các ngành công nghiệp làm rừng, đánh cá, cũng như hạ tầng cơ sở các thành phố ven biển. Nhiều lọai cầm thú, thủy sản bị tiêu diệt.

     Các bệnh tật do muỗi ao, hồ, sông biển sẽ gia tăng.

     Quan trọng hơn cả, là sự kiện nhiệt độ không khí tăng lên  có nguy cơ làm tan băng tuyết ở Nam, Bắc cực gây nên nạn lụt lội và tới một mức nào đó tạo sự bất quân b́nh và trái đất có thể đổi trục và nạn hồng thủy sẽ xẩy ra và tiêu hủy ḥan ṭan sự sống trên trái đất.

     V́ tính vị kỷ, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc bị áp lực của giới tư bản dầu hỏa hay than đá, một số quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Trung Hoa, Ấn Độ, Nam Hàn …vẫn chưa chịu kư thỏa ước KYOTO nhằm đồng ư với các biện pháp đối phó với cơn khủng hỏang về môi sinh kể trên.

 

Hiểm họa chiến tranh:

     Chỉ trong ṿng một thế kỷ qua, dưới sự lănh đạo của văn minh Tây Phương, nhân lọai đă trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh: chiến tranh giữa các dân tộc da trắng với nhau qua Thế chiến I, Thế chiến II, chiến tranh thuộc địa, chiến tranh lạnh, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh tôn giáo.Rồi mới đây là chiến tranh khủng bố.

     Chiến tranh luôn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng đặc biệt ngày nay với sức tàn phá khủng khiếp, dễ dàng, nhanh chóng của vũ khí nguyên tử, hiểm họa diệt vong của con người đến bất cứ lúc nào.

     Trong bối cảnh ṭan cầu như trên, ta thấy thế giới hôm nay đang trên bờ vực thẳm. Và với sự ngự trị của các thế lưc sau:

Sự đối nghịch của phe DUY THIÊN, BÁI VẬT của Hồi Giáo.

Sự thống trị của phe DUY VẬT, Ư HỆ của Tây Phương.

Tinh thần DU MỤC của Hoa Hán.

 Như thế, ngoài việc hiểm hoạ về môi sinh, y tế, con người hôm nay sẽ phải trực diện một nguy cơ tự sát tập thể trong ba ảnh hưởng của các thế  lực  phi nhân trên. Hay là phải bừng lên  một Ư THỨC SỐNG C̉N.

     Tinh thần NHÂN BẢN TÂM LINH của VIỆT TỘC Tâm Thức Mới để đóng góp vào yêu cầu tồn sinh và vượt thóat ấy.

Con người sẽ tạo dựng một cuộc sống nhân sinh tốt đẹp hơn. Mà các tôn giáo thường gọi bằng những tên khác nhau.

     Như câu chuyện HỘI LONG HOA cuả Phật Giáo, VƯỜN ĐỊA ĐÀNG trong Thánh kinh của Thiên Chúa Giáo…

     Vườn Địa Đàng là tượng trưng cho Tâm Thức Con Người buổi sơ khai. Nơi đó, người và vạn vật, thú vật, cây cối, đều sống trong cảnh ḥa đồng với nhau, không phân chia khác biệt. Đại diện cho ḷai người chỉ có ông Adam và bà Eve mà thôi, cũng chưa biết phân biệt nam nữ. Hai người đầu tiên ấy sống trần truồng không biết e thẹn.Chúa Trời để hai người ấy ở vườn Eden có đủ tự do dùng các món ăn cũng như vật dụng, chỉ trừ trái của cây Thiện - Ác. Trái lệnh, Chúa sẽ đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng v́ bị con rắn cám dỗ, bà Eve hái một quả Thiện-Ác, thấy ngon, đem cho Adam cùng ăn. Thiện - Ác, Thị - Phi hiện lên rơ ràng, biết ḿnh là nam hay nữ, nên cũng biết hổ thẹn, chạy đi t́m lá cây che thân. Chúa hiện lên quở mắng và đuổi ra khỏi vườn Eden đầy hạnh phúc vô tận và phải sống trong cơi đời đau khổ.

     Câu truyện thần thọai trên chính là ư nghĩa của các giai đọan Tâm Thức của con người.

     Khi tâm thức ban sơ hồn nhiên  c̣n chưa biết phân biệt tức là Tâm Không, không có cả Sắc- Không , nên là Sắc Sắc-Không Không. Hay là c̣n cảnh Rồng Tiên chưa ly biệt. Khi con người dùng lư trí sống trong sự phân biệt của tinh thần nhị nguyên, th́ có phải quấy, thiện ác, lợi hại, mâu thuẫn đủ lọai, là bắt  đầu đi vào thế giới của khổ đau, mất đi cái hạnh phúc vô tận trong tâm thức ḥa đồng vạn vật ở vườn  địa đàng. Cũng như khi nói chuyện phân biệt này nọ kia, như  Rồng dưới nước, Tiên trên trời…th́ cặp Rồng Tiên cũng phải chia tay, chia con.

     Như vậy, gốc rễ cái tai họa  của con người chính  v́ tinh thần nhị nguyên phân biệt. Trở về với tâm thức trẻ  thơ mới đến được nước thiên đàng, tuy gọi tên khác nhau - Huyền Sử Việt gọi là “Cánh Đồng Tương”- nhưng cũng  là tŕnh độ tâm thức của Minh triết H̉A của  Việt  Đạo.

     Minh Triết th́ gần với nhau, cũng như chân lư tuyệt đối th́ chỉ có một chân lư. Nhưng con người trên hành tŕnh đi t́m Chân Lư lại xuất phát từ những không gian, thời gian khác nhau. Khác nhau những điểm khởi hành, khác nhau những cơ duyên, nên con người có những phương tiện khác nhau, dù cùng chung một mục đích. Do đó, Minh Triết sẽ là cây cầu nối mọi phương tiện của các con đường t́m về Nhất Thể Tâm Linh. Triết Việt là Minh Triết nên có khả năng làm được nhịp cảm thông mầu nhiệm ấy, với những Con Số Huyền Cơ linh thiêng của linh hồn vũ trụ.

     Trong lúc chờ đợi con số 9 thể nghiệm Hội Long Hoa, chúng ta hăy dọn tâm tư sống theo  Đạo Việt với dấu chỉ  Số Huyền Cơ 2-3, nghĩa là thực hiện cho đúng sử mệnh của Con Rồng Cháu Tiên. Một khi tâm hồn vươn lên tới tŕnh độ hiểu biết được định luật chi phối vũ trụ, hiểu được linh hồn vũ trụ, linh hồn ta sẽ được giải thóat, sẽ được trở về hạnh phúc nơi vườn địa đàng. Xưa kia, chúng tôi thường ngạc nhiên khi nghe kể rằng người dân miền đồng bằng Sông Cửu Long chiều chiều bắc vơng sau hè vừa ru con ngủ vừa  chờ Hội Long Hoa. Mới đầu nghe c̣n lạ, nhưng sau t́m hiểu ra, tâm thức người dân quê miền Nam chân chất, nên niềm tin mau đến, nên cảm nhận Tin Mừng  Tin Lành  Long Hoa nhanh hơn tất cả các người dân  địa phương khác.

    Cùng chia sẻ niềm ước mơ, xin trao về Cửu Long Giang con số 9 Huyền Cơ. Quê Hương sẽ sang một thời đại mới… Mùa Văn Hóa thay Pháp Trị, Nhân Bản thay bạo lực, mùa Hoa Yêu Thương về trên Đất Mẹ. Con Mẹ thật sự là Con Rồng Cháu Tiên nên  Hiền và Đẹp  như giấc mơ .

      Chúng tôi chỉ là những kẻ ươm trồng hạt nhân An Vi giữa mùa đông lạnh giá, gieo hạt An Vi với đôi tay nhỏ bé, giữa lúc giao mùa. Có thể chúng tôi sẽ không có cơ duyên để thấy một mùa Xuân, mùa Hội lớn trên đất Việt. Nhưng chúng tôi, v́ AN VI, không làm v́ kết quả việc làm. Thấy việc đáng làm th́ làm, và chấp nhận ḿnh chỉ là đàn quạ chịu rụng ít lông đầu, bắc cầu ô thước, cho Rồng Tiên không c̣n ly biệt, Vuông Tṛn khỏi cách chia, Việt Đạo không xa đời. Cho có một ngày mai, Triết Việt trở về soi sáng đường Quê Hương có ánh b́nh minh , Rồng Việt vươn lên  chào mùa Long Hoa kết tụ nơi đất thiêng có ḍng Cửu Long Giang và con số 9 An Vui.

Đông Lan

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 11/10/07