Đảng CS Trung Quốc trước Đại Hội 17
 
 
 

 
 
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
Hiện chưa rõ ai sẽ được chuẩn bị để lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
Vào thời điểm bước vào đại hội 17 (dự tính khai mạc 15 tháng 10.2007) đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở vào tình trạng chuyển hóa.

Câu hỏi lớn nhất là diện mạo ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sau đại hội sẽ thế nào.

Câu hỏi thứ nhì là ai sẽ được chuẩn bị để lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Kể cả khi ông Hồ quyết định ở lại vị trí đến năm 70 tuổi vào năm năm nữa thì người ta vẫn muốn biết ai sẽ kế nhiệm ông.

Viễn kiến của lãnh đạo Trung Quốc sẽ được trình bày trong báo cáo chính trị ông Hồ Cẩm Đào đọc trước đại hội tới đây ở Bắc Kinh.

Trong cả năm nay, dự thảo báo cáo này đã được sửa đi sửa lại, chắc chắn nhằm phản ánh hết các thỏa thuận quyền lực và quan điểm của các phe phái khác nhau trong đảng.

Xét từ bài diễn văn gần đây nhất của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Trường Đảng Trung Ương, và các bài viết trên báo chí đảng, thì báo cáo chính trị trước đại hội sẽ nhấn mạnh khẩu hiệu “Nhân dân trên hết”. Đây là cột trụ của chính sách của nhà cầm quyền trung ương Trung Quốc.

Hai đề tài tiếp theo là Phát triển khoa học, và Xã hội hài hòa.

Sự xuống cấp nghiêm trọng của môi sinh đã được xác định là cản trở lớn cho đường lối Xã hội hài hòa, và rất có khả năng môi sinh sẽ trở thành một chính sách được ưu tiên.

Dân chủ nội bộ hạn chế

Về cải tổ chính trị, có nhiều khả năng người ta chỉ hạn chế ở mức độ “Dân chủ trong đảng” mà thôi. Chúng ta cũng có thể trông đợi việc bỏ phiếu mang tính cạnh tranh để chọn ra các ủy viên Ban chấp hành trung ương, nhưng dân chủ nội bộ đi xa tới đâu, và liệu người ta có dám để bầu chọn Bộ Chính trị hay không, thì vẫn còn là điều chưa rõ.

 

Phòng họp của cơ quan đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thượng Hải

Hai câu hỏi, một về diện mạo của Ban lãnh đạo mới và hai là về người kế nhiệm ông Hồ, thực chất có cùng nội dung. Nghĩa là ta sẽ nhận diện người lên thay ông Hồ qua danh sách tân thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc.

 

Trong số 25 ủy viên BCT và chín thành viên Thường vụ BCT hiện nay thì một nửa sẽ có khả năng về hưu. Và nếu xét về tuổi thì tới hơn một nửa trong số 190 ủy viên Ban chấp hành Trung ương cũng sẽ phải về nghỉ đợt này.

Thế chỗ của họ là những nhân vật thuộc ‘thế hệ thứ 5’, ở tuổi trên 50, và thường có học thức tốt.

Một số tên tuổi nổi bật gồm có Lý Khắc Cường (Bí thư Liêu Ninh), Lý Nguyên Triều (Bí thư Giang Tô), Tập Cận Bình (Bí thư Thượng Hải), Uông Dương (Bí thư Trùng Khánh) và Ngô Ái Anh (Bộ trưởng Tư pháp).

Trong số họ sẽ xuất hiện những ứng viên ra tranh chức Chủ tịch nước và chủ tịch đảng để thay thế ông Hồ.

Vì không có một cơ chế theo luật rõ ràng để chuyển giao quyền lực nên Trung Quốc thường chứng kiến việc truyền lại chức vụ cao nhất một cách không rõ ràng.

Thường thì nhân vật tối cao chọn ra người kế vị, ví dụ chính lãnh tụ Đặng Tiểu Bình chọn ông Hồ Cẩm Đào kể thay thế ông Giang Trạch Dân.

Nhưng Trung Quốc nay đã thay đổi và ông Hồ không phải là nhân vật đầy quyền lực như ông Đặng khi xưa để tự mình chọn ra người tiếp nối.

Vì thế, có nhiều khả năng việc chọn ra nhân vật kế vị sẽ là một quyết định chung và hai hoặc ba nhân vật thuộc thế hệ kế thứ 5 sẽ được đưa vào Ban thường vụ Bộ Chính trị lần này để trong vòng năm năm tới, họ sẽ tự tranh đấu giành lấy sự đề cử cao nhất.

 

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 09/17/07