Tin Tức Phật Giáo:

Phật Đản 2007 Tại Huế

Trong Thành Phố Huế

Trước Cầu Trường Tiền

Gia Đ́nh Phật Tử

Chư Tăng Hành Lễ

Chuẩn Bị Thuyền Hoa

Thuyền Hoa Trên Sông Hương

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 06/10/07