Nhơn Ngày Khai Đạo Phật Giáo Ḥa Hảo

Kính Niệm Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ

Và Nhớ Lại Những Gi Gắn Liền Tôi Với Tinh Thần Phật Giáo Hoà Hảo

Kư giả lăo thành Trần Văn Ân, bút hiệu Văn Lang

 

Cụ Trần Văn Ân Trong Ngày Thượng Thọ 100 Tuổi Tại Tư Gia, Rennes- Pháp Quốc

 

Tôi đă bắt đầu viết báo từ năm 1927.

Đến trước đây mấy năm, tôi c̣n viết cho báo bạn ở các nơi. Mà nay với niên cao tôi không c̣n viết được như trước. Tư tưởng, ư nghĩ vẫn có, tinh thần c̣n sáng, nhưng rất khó cho tôi xếp đặt mạch lạc. Cả tuần nay, sáng nào tôi cũng ngồi trước bàn viết và muốn viết. Rồi lại nghỉ, rồi hẹn qua ngày sau. Tôi muốn cưỡng lại định luật trời đất, mà tôi không làm được. Hôm nay, sau một đêm ngủ, có thể hơi ngon, tôi quyết định viết, ít là vài trang.

 

Nhớ Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, nhớ các đồng chí đă ra đi từ trước. Nhớ nước và nghĩ việc thế gian. Nhớ bạn Thành Nam và muốn thừa dịp nhắc chư hữu, chư đạo hữu, chư dồng chí Dân Xă, không quên công ơn người quá cố đối Đạo Phật Giáo Hoà Hảo và Đảng Dân Xă.

 

Vẫn biết kẻ hành thiền không được thương nhớ. Mà tôi là Thiền sĩ Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nên chưa hoàn toàn thoát ly, để luôn luôn “vô cầu bất chấp thị toàn không”. Có khi tôi c̣n chấp, c̣n nhớ, c̣n thương. Tôi chưa hẵn thoát ly và chưa “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.

 

Tôi đốt hương dâng lên bàn thờ Phật Tổ, lên bàn thờ Quốc Tổ, rồi hướng về chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ mà bái niệm, để rồi ngồi viết. Tôi viết:

 

Cái ǵ làm cho đời chánh trị của tôi dính dấp tới Đức Thầy?

Cái ǵ làm cho tôi nhớ măi ơn ích của Đức Thầy?

Thông Điệp gởi toàn dân Việt của Đức Thầy và Thông Điệp gởi nhân loại của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Thưa chư hữu, chư đạo hữu, chư đồng chí Dân Xă,

 

Hôm nay chúng tôi xin có những hàng dưới đây, viết ra với hy vọng rằng đồng bào Việt Nam sẽ là một trong tinh thần quang phục Tổ Quốc và phục hưng nước nhà v́ Lẽ Sống C̣n. Tôi hy vọng rằng những lời tôi nói sẽ có phần nào đóng góp vào sự củng cố gia đ́nh t́nh thương dân tộc, xiết chặt t́nh đoàn kết giữa người ái quốc, người cùng đức tin, với ư chí xây dựng một nước Việt Nam tự do, độc lập cho đồng bào ta sống đời đáng sống. Tôi muốn nói nền tảng của mọi kiến trúc sẽ là T́nh Thương và Đạo Nghĩa và phương pháp cùng phương tiện xây dựng sẽ là Tân Khoa Học. Cũng nói là Đạo Học hiệp nhất với Khoa Học.

 

Tôi chỉ gợi ra đây nguyên tắc chỉ đạo mà thôi, và dành cho bậc học giả cao thâm công tŕnh khai triển.

 

Tôi Đă Gặp Đức Thầy HUỲNH PHÚ SỔ Với Ư Định Nào?

 

Ở vùng tôi ra đời, đồng bằng Hậu Giang, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sa Đéc, không đứa trẻ nào thời đầu thế kỷ 20 không nghe nói tới Phật Thầy Tây An, Bửu Sơn Kỳ Hương. Lên bốn mươi tuổi, sau khi học Tây, học Tàu, tôi vẫn c̣n nhớ, năm 1942, sau khi bị đưa ra Toà Án Quân Sự Tối Cao Pháp Đ́nh và bị giam gần một năm ở trại Bà Rá (Biên Hoà), tôi cùng một người bạn đi Cần Thơ nghe Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ giảng đạo mà người ta gọi là Phật Giáo Ḥa Hảo, và Đức Thầy được coi như vị tiên tri hay vị Thánh sống, hay Phật sống.

 

Thuở học trường Chasseloup, tôi có dịp đọc ba cuốn sách tôi cho là có giá trị là: Trước Khi Chết (Avant la Mort), Chung Quanh Cái Chết (Autour de la Mort), và sau Khi Chết (Après la Mort) mà tác giả là Flammarion. Nay không c̣n nhớ rơ ông là nhà thiên văn học hay chiêm tinh học. Tôi cố t́m lại nhưng không có v́ quá xưa. Thường nhựt, tôi để ư nhiều tới sức người hơn sức trời trong sự thành tựu của mỗi con người. Tôi rất tin tưởng ở câu: “Tận nhân lực, tri thiên mạng”. Mà tôi cũng tin tưởng và tôn trọng cái thiêng liêng mà tôi không biết, không hiểu, không thể suy diễn, cái mà nhà Phật gọi là “Bất khả tư ngh́”.

 

Tôi nhớ lúc nọ Đức Thầy ở rạch Sua Đủa, tôi tới để kính nh́n Đức Thầy chớ không nghĩ xin bùa phép. Tôi thích nghe giảng. Bạn tôi ắt không nghĩ như tôi. Tôi nhớ có làm một bài thơ tám câu dâng lên Đức Thầy và có được Đức Thầy trả lời. Đến nay, tôi không c̣n nhớ bài nào cả. Chỗ tôi để tâm, mà không hề nói ra, là xem coi sắc tướng và linh quang của Đức Thầy có phi phàm không, lời nói của Đức Thầy có gần dân tộc không, và nhất là coi thần điện của chính tôi có được linh điện của Đức Thầy cho hội nhập không? Nh́n được Đức Thầy và được Đức Thầy nh́n trả lại, nghe Đức Thầy nói, tôi măn nguyện. Từ đó tôi tin tưởng là sẽ có dịp nghe Đức Thầy dạy và hầu chuyện với Đức Thầy. Tôi nghĩ tôi sẽ có duyên lành được Đức Thầy gia hộ. Nếu Đức Thầy chỉ nói chuyện huyền bí, chuyện trên trời, ắt là tôi không có trở lại bái kiến Ngài.

 

Đức Thầy nói chuyện đau khổ của con người nói chung. Đức Thầy dạy nếp sống đạm bạc và cách trị bệnh tự nhiên, đơn giản, tôi tin ngay Đức Thầy là hiện thân của Đức Phật Thầy Tây An khi biết rơ Ngài sống như Đức Phật, khiêm tốn, đạo đức, và chỉ giữ nhu cầu tối thiểu cho thể xác.

 

Trên đường về, tôi nói với bạn: Chắc là tôi phải trở lại hầu Đức Thầy khi nào có dịp.

 

Tháng ngày qua … Lúc Đức Thầy bị Pháp bắt buộc ở nhà thương Chợ Quán, có nhiều bạn và nhiều người đồng hương (Thốt Nốt) gọi tôi đi thăm Đức Thầy. Tôi nói không ích, chỉ có hại cho Đức Thầy v́ tôi có ít nhiều thành tích chánh trị, lại mang danh người làm cách mạng ái quốc.

 

 

Những Đề Nghị Của Tôi Đều Được Đức Thầy Vui Ḷng Chấp Nhận.

 

Thời cuộc năm 1942, 1943 rất sôi động. Khắp nơi đồng bào ta, các phần tử ái quốc, đều nô nức muốn làm một cái ǵ đó cho đất nước. Ra trại Bà Rá, tôi muốn ở ẩn tỉnh nhà không muốn hoạt động. Mặc dù tôi biết chắc là Nhựt quân chung quy sẽ bại trận, tôi cũng cố tránh. Nhưng rồi không tránh khỏi cũng v́ cái bản buộc tội Trần Văn Ân (Chef d’accusation) của Toà Án Quân Sự Tối Cao Pháp. Người lục ra cái án ấy chính là ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, mang lon Trung Úy Quân đôi Nhựt, tên là Nagata. Thế rồi tôi bị lôi cuốn vào thời cuộc và lâm vào cảnh làm Tổng Thư Kư Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của cụ Cường Để, là người tôi rất kính phục, sau khi đọc qua các lời kêu gọi phục quốc của Ngài (với ḷng v́ Tổ Quốc hơn là v́ nhà Nguyễn). Đến gần tháng 10 năm 1943, Trần Văn Ân bị mật thám Pháp mưu hại đủ cách, Bộ Tham Mưu Nhựt và cả Hiến Binh biết rơ tin ấy, đồng ư đưa Ân ra khỏi nưóc và cho đem theo một người bạn. Thế rồi tôi bị Nhựt quân đưa ra khỏi nước không biết đi đâu. Chỉ tới Chiêu Nam mới biết ḿnh tới Singapore. (Chiêu Nam là tên mới của Nhựt đặt. Bài này không nói về vấn đề đi Singapore. Ở hai năm tại Chiêu Nam với hai cụ Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc và ông Đặng Văn Kư -cụ Trần Trọng Kim có nói sơ qua trong cuốn  “Một Cơn Gío Bụi”).

 

Tôi nói rằng những đề nghị của tôi đều được Đức Thầy chấp nhận và có những điều Ngài đă làm y lời. Nói cách khác h́nh như linh điện của Ngài giúp tôi nghĩ ra những điều mà lùi trong thời gian tôi xét là đúng đắn. Ít ai nghĩ tới vấn đề kháng chiến chống Pháp sau khi Nhựt bại trận. Trước khi bị đưa ra khỏi nước, tôi tới hầu Đức Thầy ở căn nhà đựng Lefebvre, sau Sở Hiến Binh Nhựt. Nhơn tiện tôi xin Đức Thầy nên nghĩ tới và nên giúp ngầm ông Trần Quang Vinh, chức sắc Cao Đài, thành lập Binh đội Heiho bên quân đội Nhựt và được Nhựt huấn luyện. Có bộ đội Heiho Việt th́ khi muốn đảo chánh Pháp, Nhựt sẽ dễ bề cử động, v́ lúc đó Nhựt sẽ thiếu binh. Mục dích là không để cho Pháp giữ thế thượng phong của người cầm quyền thống trị, có đủ phương tiện trong tay, như có phi cơ dội bom chẳng hạn, có thế th́ kháng chiến Việt Nam mới có cơ thành công. Đức Thầy đồng ư và nhận lời đề nghị của tôi sẽ giữ thái độ “không thân Nhựt, không chống Nhựt” và sẽ dấn thân vào một tổ chức giành độc lập quốc gia. Đức Thầy chấp nhận và đă làm y lời. Ông Trần Quang Vinh làm tướng lănh đạo bột đội Heiho Việt Nam. Quả t́nh bộ đội này được trọng dụng khi Nhựt đảo chánh Pháp vào ngày 09 tháng 03 năm 1945.

 

Trước khi ra đi tôi ân cần dặn ḍ bạn Trần Quang Vinh, khi tiếp tay Nhựt đảo chánh Pháp nên lưu nhân t́nh với Pháp là không giết, bởi v́ trên chánh trường không ai thù nhau măi và cũng không ai bạn nhau hoài. Ông Vinh đă làm đúng lời, ở Nam Việt người Pháp không có bị hại. Về sau, trong chánh phủ Bảo Đại, ông Vinh có lần đảm trách Bộ trưởng Quốc Pḥng.

 

Dấn thân trong một tổ chức mang danh cách mạng là lấy thế đứng trong công cuộc giành độc lập. Đức Thầy hiểu ư nên khi Việt Minh ra đời, Đức Thầy là một trong số những người lănh đạo trong Nam. Ngày 31 tháng 05 năm 1945, từ Singapore tôi về tới Sàig̣n. Ngày 02 tháng 06 tôi về Thốt Nốt bái mộ vợ, măn phần trong những ngày đầu tháng 05 (Mai). Tới ngày 05 hay 06 tháng 6, Đức Thầy nhờ Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thạnh Cường (tôi nhớ hầu như Trương Đ́nh Dzu cùng đi) tới Thốt Nốt gọi tôi lên SàiG̣n lập tức. Thấy Trần Văn Thạch là tôi hiểu ngay ư Đức Thầy và nhớ có bàn tới những anh em nào ra mặt v́ thế chúng tôi đă mang tai tiếng gần Nhựt. Lúc nọ tôi đề nghị anh em Đệ Tứ Quốc Tế, Thâu, Thạch, Hùm, Chánh mà tôi cho là người chân thật, ngay thẳng và được đa số quần chúng ủng hộ. Nên đi với Đệ Tứ v́ họ không bị cơ quan quốc tế nào chỉ huy, trong khi đó các lănh tụ Đệ Tam Quốc Tế hoàn toàn chịu mạng lịnh Moscou. Thế rồi tôi tức tốc trở lên SàiG̣n hội ngộ Đức Thầy tại đường Miche với các đại diện nhiều đoàn thể khác.

 

 

Cái Ǵ Làm Tôi Dính Liền Chủ Trương của Đức Thầy?

(Hay nói cách khác, Cái ǵ làm tôi không xa Đức Thầy trong tinh thần và trong tư tưởng chánh trị?)

 

Thưa, cái đó là Tứ Ân Hiếu Nghĩa đă có từ thời Bửu Sơn Kỳ Hương. Tôi từng nói với bạn: Cái ǵ ở trên Trời th́ tôi xin không nghĩ tới, v́ có Thần, Thánh, Tiên, Phật lo. Tôi lo nghĩ tới đời sống của đồng bào, tương lai đất nước và việc thế gian. Tôi thích Phật Giáo Tứ Ân, tôi thích nghe nói Hiếu Nghĩa. Tôi nghĩ rằng tôi sống với cha mẹ và gia đ́nh, với đồng bào và đất nước tôi trước hết, cho nên chịu nghe nói tới Tứ Ân và biết ơn đồng bào ḿnh là có biết ơn các dân tộc khác, biết ơn cả nhân loại.

 

Tức nói biết có quốc gia ḿnh tất phải nghĩ Đại Đồng.

 

Do đó tinh thần dân tộc, hay lập trường dân tộc của tôi nằm trong tinh thần Đại Đồng hay Quốc Tế. Cũng do đó mà tôi thích đọc câu “Bất độc tử kỳ tử, bất độc thân kỳ thân” trong học thuyết Đại Đồng của Khổng Tử.

 

Tôi măi nghĩ Đức Thầy là vị kế nghiệp của Đức Phật Thầy Tây An, có sứ mạng hoằng dương Phật Giáo Tứ Ân. Cho nên thông điệp của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ xuất xứ từ thông điệp của Đức Phật Thầy Tây An. Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo nên coi đó là Thông Điệp gởi hậu thế mà ta có thể thu gọn trong những câu:

 

Sống không hổ kiếp anh hào

Không ham tiền bạc sang giàu cá nhân

Thân chiến sĩ v́ dân v́ nước

V́ tự do hạnh phúc đồng bào

(Trích Tế Chiến Sĩ Trận Vong Vườn Thơm 01/01/1946)

 

Kư giả tôi cũng xin nhắc đến Thông Điệp muôn đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: ĐẠI HÙNG - ĐẠI LỰC - ĐẠI TỪ BI.

 

Lăo kư giả Trần Văn Ân cẩn khải.

(Trích)

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 06/10/07