...... ... .  . .  .  .

 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ


 

ĐỆ TAM THẾ CHIẾN

Sau Đệ Nhị Thế Chiến Đức Nhật Ý bị đồng minh đánh bại, Nhựt bị hai quả bom nguyên tử, Nhựt Hoàng đầu hàng vô điều kiện.

Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách qúy thuộc hàng trí thức. Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương. Ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách thì nghe một vị khách hỏi Thầy:

-         Thưa Ông Tư (1), sau Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, Ông Tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào và ở đâu?

Đức Thầy đáp:

-         Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào. Vì còn do sự gieo nhân của nhơn loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn, nhưng cũng trong chu kỳ Hạ ngươn này. Còn ngòi chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông.

(Thuật theo lời ông giáo Khương, 1946)

GHI CHÚ:

(1) Đức Thầy còn có biệt danh là Ông Tư Hòa Hảo.

[BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 05/16/07